נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

ארה"ב סקירה כלכלית - שיפור בכלכלה / ספטמבר 2012

 

אוכלוסייה: 314 מיליון

תמ"ג לנפש: 49,000$

צמיחה שנתית – תמ"ג ריאלי: 1.7% (רבעון 2, 2012)

שיעור אינפלציה: 1.4% (יולי 2012)

ריבית הפד: 0%-0.25%

שיעור אבטלה: 8.3% (יולי 2012)

מטבע: דולר ארה"ב, 1 דולר ארה"ב = 0.795 אירו

דרוג אשראי: AA+ (S&P)

 

נקודות מפתח

  • 12 רבעונים רצופים של צמיחה
  • קיטון בשיעור האבטלה
  • ריבית נמוכה
  • התמתנות לחצים אינפלציוניים
  • קיטון המינוף של משקי הבית והמערכת הבנקאית
  • בחירות בתחילת חודש נובמבר

 


 

צמיחה עקבית ב- 3 השנים האחרונות

נתוני המאקרו בארה"ב ממשיכים להעיד על מגמה מתמשכת ומתונה של שיפור בכלכלה, אך עדיין, המצב הכלכלי הנוכחי אינו משקף את הפוטנציאל המלא של המשק האמריקני.

כלכלת ארה"ב צומחת זה 12 רבעונים ברציפות מאז המשבר הכלכלי. בהשוואה למדינות מפותחות אחרות (כדוגמת חלק ממדינות אירופה), מצבה הכלכלי של ארה"ב משתפר ונראה כי המדיניות הכלכלית הוכיחה עצמה עד כה, כשכלכלת ארה"ב הצליחה להמנע מכניסה למיתון חוזר, ולראיה פורסם לאחרונה כי הכלכלה צמחה בשיעור שנתי של 1.7% ברבעון השני של 2012.

מלבד נתוני הצמיחה, חל קיטון בגירעון הסחר, כאשר הגידול בייצוא הסתכם ב- 6% ברבעון השני, לעומת גידול של 2.9% בלבד בייבוא. 

ענף הנדל"ן המקומי הוא שהוביל למשבר הפיננסי העולמי ונראה גם כזה שיתמוך ביציאה ממנו. לאחרונה, ישנם סימנים מעודדים המעידים על שיפור בענף, כמו למשל עליה של 0.5% במדד קייס-שילר בחודש יוני, לעומת החודש המקביל אשתקד.

 

 

מדד קייס-שילר 20

 

 

מקור: http://www.standardandpoors.com

 

 


 

צורך בהגדלה נוספת של תקרת החוב והתקרבות ל- "צוק הפיסקלי"

החוב החיצוני העצום של ארה"ב חצה כידוע את רף ה- 100% מהתוצר, נתון המדאיג מאוד את הממשל האמריקני, המנסה להקטין את החוב תוך הימנעות מגרירת המשק למיתון נוסף. ההוצאה הממשלתית ירדה ב- 0.9% ברבעון השני של 2012, כאשר זהו הרבעון השמיני ברציפות בו ההוצאה הממשלתית פוחתת. למרות זאת החוב החיצוני ממשיך לגדול וצפוי להגיע לגבול העליון סביב חודש דצמבר השנה. המשמעות היא כי הממשל לא יוכל להנפיק חוב נוסף ומכיוון שהוצאות הממשל גדולות מההכנסות, הדבר ידרוש קיצוץ חד ומהיר בהוצאות. לכן הקונגרס יצטרך לאשר מחדש את הגדלת תקרת החוב, על מנת למנוע מצב בו הממשל יפשוט רגל וכדי שהוא יוכל להמשיך לנהל את מדיניותו.

באישור האחרון להגדלת תקרת החוב, התעורר דיון פוליטי נוקב על הדרך בה הממשלה צריכה לנקוט כדי להקטין את חובותיה. לבסוף האישור ניתן רק ברגע האחרון, דבר שפגע בביטחון המשקיעים בשווקים הפיננסים, אך לא גרם לעלייה בתשואה לפדיון של אג"ח ארה"ב. גם הפעם, צפוי הקונגרס לאשר בסופו של דבר את העלאת תקרת החוב.

 

אתגר נוסף העומד בפני הכלכלה האמריקנית הינו "הצוק הפיסקלי", הכוונה לביטול הקלות מס זמניות שניתנו בעבר וצפויות להסתיים בסוף שנת 2012, במידה ולא יגבשו מדיניות מס חדשה. אין ספק כי ארה"ב חייבת להקטין את הוצאותיה ולהגדיל את ההכנסות, אך הדיון הינו סביב השאלה: מהי הדרך הטובה והנכונה ביותר לצמצום הגירעון? במידה ולא יגיעו למתווה של מדיניות מס חדשה, הגידול במס (כתוצאה מביטול ההקלות) יכול לפגוע בכלכלה שמצבה עדיין שביר יחסית.

 


 

המשך מגמת הקיטון בשיעור האבטלה

מגמת הקיטון בשיעור האבטלה נמשכת ושיעור האבטלה נכון לחודש יולי עומד על 8.3%, רחוק מהשיא של 10%, אך עם זאת הנתון עדיין גבוה מהציפיות המוקדמות של הפד והממשל, שצפו כי בעת הזו נתון האבטלה יחצה מטה את רף 8%.

בחודש יולי נוספו 163,000 משרות חדשות והצפי כי בחודש אוגוסט יתווספו 125,000 משרות נוספות, אך בשיעור האבטלה לא צפוי שיחול שינוי.

הכלכלה האמריקנית הוסיפה כ- 4 מיליון משרות חדשות מהנקודה בה שיעור האבטלה היה בשיאו, בתחילת שנת 2010. הסקטור הפרטי הוסיף כ- 4.5 מיליון משרות והסקטור הציבורי צמצם כ- 0.5 מיליון משרות. על מנת לחזור למספר המועסקים טרום המשבר, נותר לסקטור הפרטי להוסיף עוד כ- 4.3 מיליון משרות.

 

 

שיעור האבטלה

 

מקור: Tradingeconomics.com

 


 

דיון סוער סביב ההחלטה על תכנית הקלה כמותית שלישית

לאחר שתי הקלות מוניטריות ותוכנית רכישת אגרות חוב, ישנו דיון סוער האם הבנק המרכזי צריך להוציא לפועל תכנית הרחבה כמותית שלישית. משקיעים מכל העולם מחכים בקוצר רוח לשמוע את דברי הנגיד, בן ברננקי, על מצב הכלכלה ולנסות להבין מדבריו את הסיכויים להתממשותה של תכנית הקלה נוספת.

בנאומו האחרון הצדיק הנגיד את פעולותיו האחרונות של הבנק, בכך שהן תרמו לצמיחת הכלכלה. עם זאת, חברי הועדה בבנק הפדרלי אינם מרוצים מקצב הצמיחה ומשיעור האבטלה שנותר עדיין ברמה גבוהה. הנגיד לא חשש להצהיר כי במידה ויצטרך הוא יבחר להוציא לפעול תכנית הקלה כמותית שלישית, ואף יש כלכלנים המעריכים כי תכנית זו צפויה להתרחש עוד במהלך חודש ספטמבר.

גורם נוסף שיכול להשפיע על החלטת הנגיד האמריקני הינו החלטת הנגיד האירופי האם לבצע רכישה של אגרות חוב של מדינות האיחוד, אשר להן קושי במימון ארוך טווח, הנובע משיעורי הריביות הגבוהים בשווקים, כמו בספרד ובאיטליה. המטרה בצעד כלכלי זה הינה הקטנת עלות המימון של מדינות האיחוד הבעייתיות ושידור ביטחון לשווקים הפיננסים בדבר יציבות האיחוד האירופי.

 


 

התמתנות באינפלציה, אך הריבית הריאלית נותרה שלילית

שיעור האינפלציה בחודש יולי נותר ללא שינוי, והסתכם ב- 1.4% ב- 12 החודשים האחרונים, הנתון הנמוך ביותר מתחילת שנת 2011. התמתנות האינפלציה נובעת בעיקר מירידה במחירי האנרגיה במהלך השנה האחרונה, אשר קוזזה במעט ע"י עליית מחירי המזון והשירותים הרפואיים. בניכוי אנרגיה ומזון, האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים עומדת על 2.1%.

גם לאחר הירידה החדה באינפלציה, הריבית הריאלית בארה"ב הינה שלילית ולכן שוחקת את כספי המשקיעים הבוחרים בהשקעות סולידיות, כמו אגרות חוב ממשלתיות. למעשה, ארה"ב מטילה בשנתיים האחרונות מס אינפלציה על אזרחיה, כאשר הריבית נמוכה מאוד והאינפלציה גבוהה ממנה. מטרת הממשל הינה כפולה. מצד אחד לעודד את האזרחים להשקיע בנכסים בעלי סיכון גבוה יותר או להגדיל את צריכתם ומצד שני להקטין את עלויות המימון של חובות הממשל, המדינות ומשקי הבית.


 

 

שיעור האינפלציה

 

 

מקור: Tradingeconomics.com

 


 

הקטנת מינוף בסקטור הבנקאי ובסקטור הפרטי

המינוף הרב שהיה נהוג במערכת הפיננסית, בעיקר בבתי השקעות אך גם במערכת הבנקאית המסחרית, הוביל להחרפת המשבר ולבסוף לצורך בחילוץ התאגידים הפיננסים. לאחר המשבר, המערכת הבנקאית המסחרית שהינה קריטית לתפקוד כלכלי של כל מדינה, הקטינה את רמת המינוף במאזנים ונפטרה מנכסים מסוכנים רבים שהובילו למשבר.

תקנות חדשות לדרישות הלימות הון לבנקים מנסות לוודא כי רמת המינוף שהייתה נהוגה בעבר לא תחזור, וכך יקטן הסיכון למשבר נוסף. כמו כן, הבנק המרכזי עורך מדי שנה מבחני קיצון למערכת הבנקאית ובהתאם לתוצאות המבחנים מחליט האם לאשר לבנק מסוים לחלק דיבידנד או לרכוש חזרה מניות בבורסה.

כמו המערכת הבנקאית כך גם משקי הבית בארה"ב מקטינים את המינוף, כאשר הירידה העיקרית נובעת מקיטון בהלוואות לדיור.

 


 

סיכום

הנתונים הכלכליים של ארה"ב השתפרו במהלך השנתיים האחרונות. הדיון הכלכלי הוחלף מדיון על חששות מכניסה למיתון חוזר לדיון על קצב הצמיחה וקצב הקיטון בשיעור האבטלה. נכון כי שיעור האבטלה ושיעור הצמיחה עדיין רחוקים מרמתם טרום המשבר, אך המגמה היא של שיפור מתון ומתמשך.

 

משקי הבית מקטינים את חובם וכמו כן המערכת הבנקאית הופכת ליציבה יותר בכל יום שעובר. שינויים אלו מהווים בסיס לצמיחה כלכלית ברת-קיימא ובעלת סיכונים נמוכים יותר לחזרה למשבר. הקטליזטור להמרצת הצמיחה יהיה שינוי מהותי בשוק הנדל"ן. כיום, אנחנו רואים ניצנים של שינוי ויש המעריכים כי ייתכן והתחתית בשוק הדיור כבר מאחורינו.

לאחר הבחירות הקרובות עליהן מתמודדים הנשיא אובמה והמועמד הרפובליקאי, מיט רומני, צפוי לשרור שקט פוליטי למשך כ- 4 שנים, בהן יוכל הממשל החדש להתרכז בדברים החשובים ביותר בארה"ב: הקטנת שיעור האבטלה והחוב הלאומי והגדלת התוצר. 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018