נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

כלכלת הודו לקראת 2011 / אוקטובר 2010

 

דגל הודו

אוכלוסית הודו: 1.157 מיליארד
גיל חציוני באוכלוסייה: 26
שיעור ילודה: 20.7 לידות ל - 1000 איש

תמ"ג שנתי: 1.314 $ טריליון (הערכה ל- 2010 ב- $ ארה"ב)
תמ"ג לנפש שנתי: 3100$ (הערכה ל- 2009 במונחי PPP)

צמיחה שנתית: 9.7% (הערכות קרן המטבע העולמית לשנת 2010)

אינפלציה: 8.5% (בקצב שנתי נכון לאוגוסט 2010(

ריבית: 6%
אבטלה: 10%

מטבע רופי הודי / דולר ארה"ב: 44

דירוג אשראי: S&P BBB-, Moody'sBBB


 

 

נקודות מפתח

  • צמיחת הכלכלה ההודית היא בין הגבוהות בעולם ועומדת השנה על כ- 9%
  • הכלכלה השלישית בגודלה ביבשת אסיה וה- 11 בגודלה בעולם במונחי תמ”ג
  • צמיחה מואצת של הייצור ההודי בתמיכת עלייה חדה בביקושים המקומיים
  • התמודדות טובה של המשק המקומי עם המשברים הגלובאליים
  • רמת אינפלציה גבוהה ביותר במשק המקומי
  • צורך בהמשך ליברליזציה ופתיחה של המשק
  • צורך בהמשך פיתוח תשתיות למשק המקומי
  • צפויה להחליף את סין בעשור הקרוב ככלכלה בעלת מספר הידיים העובדות הגדול ביותר

 

התפתחות הכלכלה ההודית בשנת 2010

הכלכלה ההודית שהיא אחת ממדינות ה- BRIC (יחד עם ברזיל, רוסיה וסין), ממשיכה להציג נתונים מרשימים בשנת 2010 ומתבססת ככלכלה הגדולה בעלת פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר. במהלך 30 השנים האחרונות נמדדה צמיחה שנתית ממוצעת בהודו של 6.2% והתוצר ההודי הכולל גדל פי 7. הסתמכות נמוכה יחסית על ייצוא, מדיניות תומכת צמיחה מצד השלטונות ההודיים וזרימה גבוהה של הון למשק המקומי ובעיקר לשוק ההון, תומכים בהתרחבות הפעילות הכלכלית המקומית ובנתוני הצמיחה הגבוהים. סקטורי התעשייה והשירותים ההודים רושמים רמות צמיחה יציבות החל מתחילת השנה ועומדים על כ- 9% ברבעון השני ועל כ- 10% ברבעון השלישי.

 

הודו - צמיחה סקטוריאלית

 

הודו מחוברת כיום יותר לתהליך הגלובליזציה וסקטור השירותים ההודי הוא הנהנה העיקרי מכך. סקטור זה גדל בחדות במהלך השנים האחרונות וצפוי אף לגדול יותר כאשר חברות רב - לאומיות ממשיכות להזרים השקעות זרות למדינה ולבצע מיקור חוץ של משרות בעיקר בסקטור השירותים. המהלך של פתיחת הכלכלה ההודית להשקעות זרות וליברליזציה של המשק המקומי, החל לצבור תאוצה מאוחר יחסית - רק בתחילת שנות ה- 90, ונמצא כיום בעיצומו. המשך נקיטה במדיניות זו צפויה להביא לעליה נוספת במספר המשרות הפרודוקטיביות הפנויות ולתמוך בהמשך הצמיחה החדה של הכלכלה במקביל לעלייה בכמות הידיים העובדות במשק. כתוצאה ישירה משני התהליכים הנ”ל, צפויה להתרחש עלייה בכמות החיסכון במשק אשר תתמוך בעלייה בכמות ההשקעות. עלייה ברמות החיסכון וההשקעה מהווה מתכון ידוע לצמיחה יציבה וארוכת טווח של כלכלה מתפתחת בכלל ושל הכלכלה ההודית בפרט. כתוצאה מהנתונים החיוביים הזורמים מהמשק, במהלך חודש ספטמבר העלה הבנק המרכזי ההודי שוב את הריבית ב- 0.25 נקודות בסיס לכ- 6%.


 

התפתחות התוצר ההודי בשנת 2010

בדומה לשאר מדינות אסיה המתפתחות, גם כלכלתה של הודו נפגעה מהמשבריםהגלובאליים אך היא השכילה להימנע מכניסה למיתון. הפגיעה העיקרית הגיעה בדמות ירידהבכמות ההשקעות הזרות וירידה ברמת הנזילות אשר נבעו מהבריחה הכללית של משקיעיםמסיכון. כתוצאה מהמשברים הגלובליים, התמתנה רמת הצמיחה של המשק ההודי. מרמות צמיחהשנתית ממוצעת של מעל 9% בשנים 2008 - 2005, ירדה הצמיחה המקומית לרמה של 6.7% בשנההפיננסית של 2009 ו- 7.4% בשנה הפיננסית של 2010 (הכוללת את החצי השני של 2009 והחצי הראשון של 2010). את התאוששות הצמיחה בכלכלה המקומית ניתן היה להרגיש החלמהרבעון הראשון של 2010 אז נרשמה צמיחה של 8.6% בהובלת גידול משמעותי בסקטור הייצורהמקומי של 16%. ברבעון השני של 2010 נרשמה צמיחה במשק של 8.8%, הצמיחה הרבעוניתהגבוהה ביותר של המשק בשנתיים וחצי האחרונות. הנתונים החיוביים הזורמים מכלכלתהודו, הביאו לכך שקרן המטבע העולמית העלתה באוקטובר שוב (במסגרת עדכון הדוחהעולמי) את תחזית הצמיחה בהודו לשנת 2010 מרמה של 9.4% לרמה של 9.7% . ואכן, אחדהאלמנטים המעניינים בנוגע לכלכלה ההודית הינו פוטנציאל הצמיחה שלה. הערכות בשוק, הינם כי הודו תציג רמות צמיחה שנתית ממוצעות של 9%-10% בעשור הקרוב ותחליף את סיןככלכלה הגדולה הצומחת ביותר.

 

הודו צמיחת התוצר

 

נקודתחוזקה נוספת של הודו היא העובדה שכלכלתה נסמכת בעיקר על צריכה מקומית כמנוע הצמיחהשל המשק ופחות על היצוא, כאשר הצריכה הפרטית מהווה כ- 57% מהתמ”ג והייצוא מהווה רקכ- 25% מהתמ”ג. הרכב התוצר הייחודי של הכלכלה המקומית מפחית את הסתמכותה של הודו עלהיצוא למשקים מפותחים ואפשר לה להמשיך ולרשום צמיחה גם במהלך המשבריםהאחרונים.


 

מגמות בשוק העבודה המקומי

המאפיין העיקרי של שוק העבודה ההודי הינו המספר הרב של עובדים בעיקר צעירים. הגיל החציוני בהודו הינו בין הנמוכים בעולם ועומד על 26. המשמעות של כך היא שהיצעהעובדים בהודו הינו עצום ועומד אף לגדול משמעותית בשנים הבאות. מאפיין נוסף של שוקהעבודה ההודי הינו הדינמיות שלו, כתוצאה מכך שמדובר באוכלוסיה צעירה. לפי נתוניהאו”ם, יחס האוכלוסייה התלויה בהודו (סך האוכלוסייה שאינה עובדת) מתחת לגיל 16 ומעלגיל 65 (חלקי סך האוכלוסייה העובדת) ירד מרמה של 69% בשנות ה- 90 לרמה של 55.5% כיום. לפי הערכות האו”ם, צפוי היחס להמשיך ולרדת בעשורים הבאים ובמקביל צפויה הודולעבור את סין כמדינה בעלת כמות הידיים העובדות הגדולה ביותר בעולם. בהתאם לנתוניםאלו, הכלכלה ההודית צפויה להגיע לשיאה מבחינה דמוגראפית רק בשנת 2025 - נתון התומךבהערכות האופטימיות של כלכלנים לגבי הצמיחה בהודו. כוח העבודה הזול בהודו צפוילגדול משמעותית בעשור הקרוב ובהתאם למשוך השקעות זרות רבות למדינה מצד חברותהמעוניינות לנצל את עלות כוח העבודה הזול. לפי נתוני האו”ם, הודו צפויה להגדילאת האוכלוסייה העובדת שלה בכ- 136 מיליון איש בעשר השנים הבאות. לשם השוואה, בסיןצפויה לגדול סך האוכלוסייה העובדת בכ- 23 מיליון, בארה”ב בכ- 11 מיליון ובאירופהלהצטמצם בכ- 21 מיליון.


 

התנהגות המטבע המקומי הרופיההודי

הרופי ההודי, נמצא במגמת עלייה החל מהחצי השני של 2010 , וכיום עומד על שיא של שנתיים למול הדולר בשער של 44 רופי הודי לדולר ארה”ב. את רוב העלייה רשם הרופי בחודש ספטמבר אז התחזק בכ- 4.7% כאשר מתחילת השנה רשם עלייה של כ- 5.5%. התחזקות המטבע נובעת מזרימה מסיבית של כסף זר לשוק ההון המקומי, אשר נתמכת בעיקר מכיוון ביקושים גבוהים להשקעה במניות. מתחילת השנה רכשו משקיעים זרים מניות הודיות בשווי של 30$ מיליארד ואג”ח בשווי של 10.3$ מיליארד (פי 10 מסך רכישות אג”ח ב- 2009). ישנם כיום שני השפעות נגדיות על המטבע המקומי, מצד אחד הריבית בהודו הינה גבוהה יחסית והכלכלה ההודית נהנית מזרימה גבוהה של מט”ח, ומצד שני ישנו גרעון מסחרי גבוה, הנובע מכמות הייבוא העצומה של הודו. כמות המט”ח הגבוהה הזורמת לשוק ההון ההודי, אשר במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר הגיעה לרמות שיא של שנתיים, בשילוב עם רמת הריבית הגבוהה יחסית של הבנק המרכזי העומדת על 6%, דוחפים להתחזקות הרופי. מנגד, הגרעון המסחרי הגבוה המביא לגרעון בחשבון השוטף והמגמה הגלובאלית של בריחה מסיכון אשר עדיין מורגשת בשווקים, מהווים גורם מחליש למטבע המקומי.


הודו

 

 


 

מגמות בסחר החוץ של הודו

סךהיצוא ההודי מהווה כיום כ- 25% מהתמ”ג בהשוואה לרמות של 45% אותן אנו רגילים לראותברוב המדינות המתפתחות באסיה. למרות רמתו המרוסנת יחסית של הייצוא ההודי, עדייןבראייה ארוכת טווח ניתן לזהות מגמה ברורה של גידול ביצוא, כאשר מסוף משנות ה- 90 (אז עמד הייצוא על 10.8% מהתמ”ג) ועד היום, רמת הייצוא ההודי יותר מהכפילה את עצמה. רוב הביקושים לייצוא ההודי מגיעים מכיוון יבשת אירופה המהווה 21% מהביקוש לייצואההודי וארה”ב מהווה 11% מהביקושים. בנוסף, כחלק ממדיניות של הממשל שנועדה להפחית אתתלותה של הכלכלה ההודית במדינות המפותחות, ניתן לראות עלייה בייצוא למדינות מתפתחותבאסיה אשר מהוות כיום למעלה מ- 11% מהביקושים. היצוא השנתי ההודי גדל פי 22 במהלך 30 השנים האחרונות ועומד בשנה האחרונה על כ- 260$ מיליארד. למרות שהודו אינה מסתמכתעל היצוא כמנוע הצמיחה העיקרי של הכלכלה, מדובר בנתון מעודד לכלכלה המקומית. בעקבותהמשך התרחבות הייצוא המקומי, הודו נהנית מכמות יתרות מט”ח מכובדת העומדת על 270$ מיליארד.


 

האינפלציה המקומית

אחתהבעיות המרכזיות עמה מתמודד הבנק המרכזי בהודו הינה רמת אינפלציה גבוהה ביותר, אשרתוכניות התמריצים שהושמו במשק בעקבות המשבר הכלכלי של 2008 תרמו להתגברותה. הביקושהמקומי הגבוה בהודו מצד אוכלוסיה הולכת וגדלה, לצד מחסור בהיצע בשל מגבלות נפחהייצור המקומי, מביאים ללחצים קבועים לעליית מחירים. עםזאת, ראוי לציין כי הבנק המרכזי מצליח לבלום את קצב האינפלציה, כאשר החל מאפריל השנה, קצב האינפלציה בהודו במגמת התמתנות. רמת האינפלציה בהודו בחודש אוגוסט ירדה לכ- 8.5% בקצב שנתי לעומת רמה של 9.8% ביולי.

 

 

הודו - אינפלציה


 

סיכום

עם פוטנציאל צמיחה מהגבוהים בעולם, גידול עתידי עצום בכח העבודה המקומי והסתמכות גבוהה על המשק המקומי כמנוע הצמיחה של הכלכלה, הודו מהווה כיום אחד מאפיקי ההשקעה האטרקטיביים ביותר. כלכלת הודו ממשיכה להציג נתוני צמיחה מרשימים ומהווה ביחד עם סין, את אחת הכלכלות העיקריות הצפויות לתמוך בהמשך התאוששות הכלכלה הגלובאלית. למרות הנתונים החיוביים הזורמים מהמשק ההודי, על משקיעים גם להתייחס לאתגרים העומדים בפני השלטון המקומי. בכדי להביא לידי ביטוי את פוטנציאל הצמיחה העצום של הכלכלה, על השלטון ההודי להמשיך ולהשקיע בפיתוח תשתיות, להמשיך ברפורמות לשם הגדלת כמות המשרות במשק ובפעולות לשם עידוד החסכונות וייעול אופי ההשקעות. לפי תוצאות הכלכלה בשנים האחרונות, הממשל מצליח להביא את המשק לידי מיצוי יכולותיו אך על הליך זה להמשיך בעשור הקרוב. 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018