נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

כלכלת ברזיל - סקירה כלכלית / מרץ 2010

 

דגל ברזילאוכלוסיה: 192 מיליון
תמ"ג לנפש (במונחי PPP - כח קניה): 10,296 $

שיעור צמיחת התמ"ג(2009): 2.1%-

אינפלציה (2009): 4.3%

ריבית: 8.75% (בסוף 2008 היתה 13.75%)

שיעור אבטלה (ינואר 2010): 7.2%

דירוג אשראי: -BBB (S&P)

 


 


 

רקע

מלבד היותה בירת הסמבה והכדורגל, נמנית ברזיל על רשימתעשר הכלכלות החזקות בעולם. ברזיל הינה המדינה החמישית מבחינת גודל אוכלוסייתה ושטחהבעולם והגדולה בדרום אמריקה, כשכלכלתה מהווה כמחצית מכלכלת תת יבשת זו. ברזילמבורכת במשאבים רבים, הכוללים חקלאות עשירה ומינרלים רבים לרבות: מאגרי ברזל, מנגן, ניקל, נחושת, עופרת, זהב ועוד. ברזיל הינה היצרנית הגדולה בעולם של קפה וקני סוכרויצואנית מובילה של קקאו, פולי סויה, מיץ תפוזים, פירות טרופיים, טבק ועוד. כמו כן, משקיעה המדינה רבות בפיתוח אנרגיה חלופית, אשר ממנה מופק כיום למעלה מ- 90% מהחשמלבברזיל. ברזיל הינה אחת מארבע מדינות ה- BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין), הכוללותאת ארבע כלכלות השווקים מתפתחים הגדולות בעולם.

 


 

 

הכלכלה המקומית

בין התעשיות המובילות בברזילניתן למנות את תעשיית הרכב והחלפים, טקסטיל, כימיקלים, עופרות ברזל ועוד. ברזילהחלה בתהליך ייצוב כלכלי ביולי 1994 עם יישום תוכנית “פלאנו ריאל”. במסגרת התוכנית, עברה הכלכלה הברזילאית שורה של רפורמות מבניות, אשר עיקרן בא לידי ביטוי בהפרטתחברות ממשלתיות (בעיקר פלדה ותקשורת) ופתיחת השוק המקומי בפני משקיעים זרים. עדלסוף 2003, הכניסה תוכנית ההפרטה הברזילאית לקופת המדינה כ- 90 מיליארד דולרוהאינפלציה במדינה, שהרקיעה שחקים בשנים עברו, ירדה לרמה של כ- 6% בשנת 2000 ומאזממשיכה במגמת הירידה במרבית השנים. כיום ברזיל הינה מהכלכלות הגדולות והצומחותבעולם, כשפתיחת השוק והצלחת תוכנית ה”פלאנו ריאל”, הביאו לצמיחה מואצת ולהכפלת הסחרעם מדינות העולם.

האוכלוסיה העירונית ההולכת וגדלה בברזיל, אחראית לכ- 75% מהתמ"ג. כתוצאה מכך, מגזר השירותים מהווה כ- 65.8% מהתוצר, התעשייה 29% והחלקאות 5.5%.

במהלך השנים 2005-2008 , חלה התחזקות ממשית בערכו של המטבע המקומי (הריאל). שער החליפין, אשר עמד בתחילת שנת 2005 על 2.69 ריאל לדולר, הגיע לשיא של 1.56 ריאל לדולר באוגוסט 2008 , ערב פרוץ המשבר הכלכלי. גם ניסיונות חוזרים ושונים של הבנק המרכזי למתן את התחזקות הריאל לא צלחו. העודף במאזן הסחר של ברזיל מול העולם ושערי הריבית הגבוהים ששררו במדינה, משכו הון זר והשקעות למדינה. עמידותה של ברזיל במשבר הכלכלי האחרון והצפי לצמיחה מואצת בשנת 2010, צפויים להגדיל את כמות הכסף שתזרום למדינה ולתמוך במטבע המקומי גם בשנים הקרובות.

 

ברזיל שער חליפין

 

 

העלייה החדה במחירי הסחורות במהלך שנת 2008, היטיבה עם הכלכלה הברזילאית מחד, אולם הובילה לעלייה ניכרת ברמת האינפלציה לכדי 5.9%, העלייה החדה ביותר מאז שנת 2004 בה הסתכמה האינפלציה ב- 7.4%. בשנת 2009 הסתכמה האינפלציה ב- 4.3%. הבנק המרכזי של ברזיל צופה כי האינפלציה תסתכם ב- 4.4% בשנת 2009.

 

 

ברזיל - אינפלציה

 

 

השפעות המשבר הכלכלי הגלובלי לא פסחו על ברזיל ובאו לידי ביטוי בהחלשות חדה הן של המטבע והן של הבורסה המקומית, אולם הפגיעה הייתה נמוכה משמעותית מאשר במרבית כלכלות העולם. הרפורמות הכלכליות בהן נקטה הממשלה בשנים האחרונות, לצד המשמעת הפיסקלית הקפדנית, הובילו ליציבות המערכת הבנקאית, אשר הוכיחה חוסן לאורך המשבר הכלכלי, בדומה לישראל.
לאורך השנים האחרונות, הקפידה הממשלה על שמירת היציבות במערכת הבנקאית והקטנת חובות המדינה, גם אם אלו גרמו לפגיעה מודעת בהיקף צמיחת הכלכלה, אשר צמחה בשנים האחרונות בשיעור שנתי ממוצע של כ- 4%, לעומת שיעורים גבוהים יותר במרבית הכלכלות המתפתחות.
הריבית בברזיל בסוף שנת 2008 עמדה על 13.75%. מתחילת השנה, הופחת שיעור הריבית בחמישה אחוזים לכדי 8.75%, לאור התמתנות הלחצים האינפלציוניים ומגמת הורדת הריבית במרבית כלכלות העולם, ככלי לעידוד חידוש צמיחת הכלכלה. יחד עם זאת, גוברות ההערכות כי ההקלות המוניטריות מיצו את עצמן ותתכנה אף העלאת ריבית בשנה הקרובה.

 

 

ברזיל - ריבית

 

כאמור, הרגולציה הנוקשה בברזיל בכל הנוגע למערכת הבנקאית, הובילה לכך שברזיל אינה מושפעת ישירות מהמשבר הנוכחי בכל הקשור לקשיי נזילות של הבנקים המקומיים. יחד עם זאת, לאחר שסיימה את שנת 2008 עם צמיחה של 5.1% , בהמשך לצמיחה של 5.7% בשנת 2007, צפויה
הכלכלה הברזילאית להתכווץ על פי תחזית קרן המטבע הבינ"ל בכ- 1.3% במהלך שנת 2009, עקב תלותה הרבה של הכלכלה המקומית בהשקעות הזרות,
אשר צפויות להתמתן וההאטה החדה בביקוש העולמי לסחורות השונות אותן היא מייצאת.

 

ברזיל - צמיחת תוצר

 

לאחר ששקעה למיתון, כמו רוב כלכלות העולם, נראה כיהכלכלה המקומית נערכת לצמיחה מחודשת. התמ”ג ברבעון השני של השנה צמח ב-1.9%, לעומת הרבעון הראשון של השנה, ובכך סימן את יציאתה של כלכלת ברזילמהמיתון אליו נקלעה. על פי סקר שערך הבנק המרכזי בקרב כלכלנים מקומיים התמונה ורודה יותר מזו שהציגה קרן המטבע הבינ"ל, כשהתחזיות הן כי הכלכלה הברזילאית צפויה להתכווץ בכ- 0.35% בשנת 2009 ולצמוח בכ- 3.5% במהלך שנת 2010.

שנות הגאות האחרונות, יצרו בברזיל מעמד ביניים בעל כח צריכה גדל. כלכלנים רבים סבורים, כי בעוד כ- 30 שנה תעקוף כלכלת ברזיל את זו של גרמניה וצרפת, כחלק מהתעצמות כוחן של כלכלות מדינות ה- BRIC, האוכלוסיה המתפתחת וההתפתחויות הטכנולוגיות במדינה, הובילו לגידול ניכר בהשקעות הזרות בברזיל, אשר הגיעו בשנים האחרונות לקצב שנתי של כ- 30 מיליארד דולר, לעומת כשני מיליארד דולר בלבד לפני כעשור. על פי ההערכות השונות, צפויות ההשקעות הזרות בברזיל בשנים 2009 ו- 2010 להסתכם בכ- 25
ו- 27 מיליארד דולרים, בהתאמה.

 


 

 

 

ברזיל

 

לסיכום

הכלכלה הברזילאית עברה מהפכה אדירה בשני העשורים האחרונים, אשר הובילה אותה להמנות על עשר הכלכלות הגדולות בעולם. לברזיל, הנמנית על מדינות ה- BRIC פוטנציאל כלכלי עצום, שכן היא צפויה (ביחד עם רוסיה, הודו וסין) לרכז חלק ניכר מהתמ”ג והסחר העולמי ובכך למתן את הפגיעה בצמיחה העולמית, כתוצאה מהמיתון בכלכלות המפותחות.

כלכלת ברזיל הוכיחה עמידות מרשימה במשבר הכלכלי, כתוצאה מרפורמות כלכליות ורגולציה נוקשה בכל הנוגע למוסדות הפיננסיים. יחד עם זאת, ההשפעות העקיפות של המשבר לא פסחו על המדינה, עקב תלותה הרבה בהשקעות הזרות וביצוא סחורות חקלאיות. כיום, כשהמיתון העולמי מאחורינו, נראה כי ברזיל ערוכה לחזרה למסלול צמיחה ולביסוס מעמדה ככלכלה הגדולה באמריקה הלטינית. 
 
 
 
סקירות אחרונות
 
מהפכה טכנולוגית היסטורית / יוני 2018  


סקטור הסמיקונדקטור / מאי 2018  


סקטור התשתיות בארה"ב / מרץ 2018