רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד-גלובל

 
 

מידע כללי על תל בונד-גלובל

מדד תל בונד גלובל הוא מדד הכולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות בריבית שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה. סדרות האג"ח במדד נכללות במאגר התל בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד, ע"פ הגדרות הבורסה. המדד הושק ב-16/07/2017.
 
מועד עדכון המדד- פעמיים בשנה בתום המסחר ביום חמישי השלישי בחודשים מאי ונובמבר
 
תנאי כניסה למדד
 
1.סדרות האג"ח במדד הן קונצרניות.
2.סדרות האג"ח במדד יישאו ריבית קבועה ולא יהיו צמודות למדד המחירים (שקליות).
3.סדרות האג"ח במדד נכללות במאגר התל – בונד של הבורסה בישראל.
4.סדרות האג"ח במדד יהיו בדירוג מינימלי של (A-) לפי דירוג 'מעלות' או (3A) לפי דירוג 'מדרוג'.
 
נקודות חשובות על תל- בונד גלובל
  • מספר הסדרות במדד אינו מוגבל.
  • משקלה היחסי של כל סדרה במדד לא יעלה על 6% .
  • משקלו היחסי של כל מנפיק במדד לא יעלה על 20% .
  • המדד מורכב כיום מ- 24 סדרות אג"ח שקליות, שכל אחת מהווה בין 2%-6% ממשקל המדד, כאשר המשקל של עשרת הסדרות הגדולות מהווה כ- 60% מהמדד.
  • פורסם לראשונה ב16.07.2017, ונקבע על שווי של 350.90664.
  • רציף, כל 15 שניות במהלך יום המסחר. 

 

 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד-גלובל

שם הבורסה: תבד.ס154

בלומברג: TEL-BGLO

מספר ני"ע בנכס: 24

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד-גלובל
 
 
 
 
 
גרף תל בונד-גלובל
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח