רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד S&P 500 Low Volatility

 
 

מידע כללי על S&P 500 Low Volatility

מדד S&P 500 Low Volatility

 

מדד S&P 500 Low Volatility הינו מדד אסטרטגי שמטרתו להשקיע במניות בעלות התנודתיות הנמוכה בארה"ב. המדד כולל את 100 החברות בעלות סטיות התקן הנמוכות ביותר במהלך 12 החודשים האחרונים, מבין כל החברות הנכללות במדד ה- S&P 500.

 

תנאי כניסה למדד התנודתיות הנמוכה בארה"ב (S&P 500 Low Volatility)

 

  • על החברה להיות כלולה במדד S&P 500.
  •  על החברות הנכללות במדד להיות בין 100 החברות עם סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל החברות במדד ה- S&P 500.
  • איזון משקולות ועדכון הרכב המניות שבמדד מתבצע אחת לרבעון.

 

נקודות חשובות על המדד

 

  •  המדד הושק ב 4.4.2011.
  • המדד כולל 100 חברות.
  • משקל החברות הנכללות במדד נקבע על פי רמת סטיות התקן שלהם. ככל שמניה תהיה בעלת סטיות תקן נמוכות יותר- כך משקלה היחסי במדד יהיה גבוה יותר.
  • המדד מחושב בכל רגע במהלך שעות המסחר.
  • המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.
  • שווי השוק הממוצע למניה במדד הינו גבוה יחסית ועומד על כ- 55 מיליארד $.
  • סימול המדד במערכות המידע הוא 'SP5LVIN'.
 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
1.33% Honeywell International Inc
1.28% Coca-Cola Co
1.28% Berkshire Hathaway Inc
1.24% Fiserv Inc
1.23% Waste Management Inc
1.22% Republic Services Inc
1.21% Dr Pepper Snapple Group Inc
1.20% PepsiCo Inc
1.19% Ecolab Inc
1.18% Aflac Inc

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P 500 Low Volatility

בלומברג: SP5LVIN

מספר ני"ע בנכס: 100

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד S&P 500 Low Volatility
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח