רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד S&P Energy Select Sector

 
 

מידע כללי על S&P Energy Select Sector

מדד S&P 500 Energy Select Sector מרכז חברות מסקטור האנרגיה הנכללות במדד S&P 500 מדד זה כולל חברות שעיקר העיסוק שלהן הוא בחיפוש, הפקה וציוד של משאבי אנרגיה, כגון: גז, נפט, פצלי גז ועוד. המדד הינו מדד ייחוס (בנצ'מרק) לעולם האנרגיה האמריקאי.

 

 

תנאי כניסה למדד האנרגיה בארה"ב

 

·         על החברות במדד להיסחר באחת הבורסות שבארה"ב.

·         על החברות במדד להיכלל תחת הגדרת סקטור האנרגיה ע"פ סיווג GICS.

·         הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון.

 

נקודות חשובות על המדד

 

1.      שווי השוק הממוצע למניה במדד הוא 31.6 מיליארד דולר.

2.      איזון משקולות המניות במדד מתבצע אחת לרבעון.

3.      המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ שווי            השוק שלהן.

4.      סימול המדד במערכות המסחר הוא IXENTR.

5.      המדד מחושב בכל רגע במהלך שעות המסחר.

6.      המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.

7.      מס' המניות במדד הוא 39 (נכון ליום 31.03.2016).

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
22.27% Exxon Mobil Corp
16.34% Chevron Corp
7.09% Schlumberger NV
4.85% EOG Resources Inc
4.80% ConocoPhillips
4.07% Occidental Petroleum Corp
3.26% Halliburton Co
3.22% Valero Energy Corp
3.10% Phillips 67
2.63% Marathon Petroleum Corp

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P Energy Select Sector

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: IXENTR

מספר ני"ע בנכס: 39

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד S&P Energy Select Sector
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח