רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד אירופה 600 בריאות

 
 

מידע כללי על אירופה 600 בריאות

מדד Stoxx  Europe 600 Health Care הינו מדד מניות, הכולל את החברות הגדולות באירופה שעוסקות בתחום הבריאות. המדד מאפשר חשיפה לעולם הבריאות באירופה בכלל, אך גם לחברות העוסקות בציוד רפואי, אספקת שירותים לעולם הבריאות וכן עיסוק בענף הביוטכנולוגיה והפרמצבטיקה. 

 

תנאי כניסה למדד ה  Stoxx Europe 600 Health Care

 

·     על החברות במדד להיסחר באחת מבורסות אירופה.

·     על החברות להשתייך לסקטור הבריאות.

 

נקודות חשובות על המדד

 

1.      מס' המניות במדד הוא 40, אך הוא אינו מוגבל ועשוי להשתנות.                                      (נכון ליום 02/03/2016)

2.      סימול המדד במערכות המסחר הוא SXDR.

3.      המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ שווי            השוק שלהן.

4.      המדד מחושב בכל 15 שניות במהלך שעות המסחר.

5.      המדד מחושב במטבע האירו.

6.      עדכון משקולות לחברות המדד נערך אחת לשנה, בחודש ספטמבר.

7.      עדכון הרכב המדד נערך אחת לרבעון.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
17.04% NOVARTIS AG
13.64% ROCHE HOLDING PAR AG
8.07% BAYER AG
7.38% NOVO NORDISK CLASS B
7.28% SANOFI SA
7.22% GLAXOSMITHKLINE PLC
6.74% ASTRAZENECA PLC
3.29% SHIRE PLC
2.93% KONINKLIJKE PHILIPS NV
2.59% FRESENIUS SE AND CO KGAA

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אירופה 600 בריאות

בלומברג: SXDR

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד אירופה 600 בריאות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח