רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד תשואות שקלי

 
 

מידע כללי על תל בונד תשואות שקלי

מדד תל בונד תשואות שקלי כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות (תאגידיות) שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה. המדד כולל 24 סדרות אג"ח.

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד תשואות שקלי

  1. סדרות האג"ח הנכללות במדד הינן קונצרניות שקליות, אינן צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית קבועה.
  2. הדירוג המינימלי לסדרת אג"ח הנכללת במדד הוא (BBB-). 
  3. על סדרות האג"ח שבמדד להיכלל במאגר האג"ח למדדים של הבורסה בישראל.

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד תשואות שקלי

 

  1. למדד קיימת מגבלה לפיה משקלה של כל סדרת אג"ח במדד לא תעלה על 6% מסך המדד.
  2. למדד קיימת ממגבלה לפיה משקל סדרות האג"ח של מנפיק בודד לא יעלה על 20% מסך משקל  המדד.
  3. הושק ב 15/11/2015.
  4. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה ב 15.4 ו- 15.10.6.
  5. מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
  6. מסוג שווי שוק, כלומר משקלן  של איגרות החוב שבמדד נקבע לפי שווי השוק היחסי ביניהן.

 

  רוצה ללמוד עוד על מדדי התל בונד? לחץ כאן

 

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד תשואות שקלי

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
6.00% דלק קב אגח לא (מס. נייר: 1134790)
6.00% דיסק השק אגח י (מס. נייר: 6390348)
3.13% בזן אגח ה (מס. נייר: 2590388)
3.04% אקסטל אגח א (מס. נייר: 1132299)
2.92% אלון רבוע אגח ד (מס. נייר: 1139583)
2.77% סטרווד ווסטאגחא (מס. נייר: 1143544)
2.71% אשטרום קב אגח ב (מס. נייר: 1132331)
2.28% חברהלישראלאגח10 (מס. נייר: 5760236)
2.04% דה לסר אגח ה (מס. נייר: 1135664)
1.96% אול-יר אגח ה (מס. נייר: 1143304)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד תשואות שקלי

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-NIS Index

מספר ני"ע בנכס: 24

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד תשואות שקלי
 
 
 
 
 
גרף תל בונד תשואות שקלי
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח