רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד פיננסים

 
 

מידע כללי על פיננסים

מדד S&P FIinancial Select Sector  הינו מדד מניות הכולל את החברות הגדולות בארה"ב שעוסקות בתחומי הפיננסיים השונים ונכללות במאגר המניות של מדד ה S&P 500. המדד מאפשר חשיפה לעולם הפיננסיים שבארה"ב בו נכללים ענף הביטוח, הבנקאות, ההשקעות וגופי המימון השונים. המדד הינו מסוג שווי שוק.

 

תנאי כניסה למדד ה  S&P 500 Financial Select Sector

·         על החברות במדד להיסחר בבורסה שבארה"ב (NYSE).

·         על החברות להיכלל בין 500 החברות הגדולות שבארה"ב.

·         על החברות במדד להיות מסווגות תחת סקטור הפיננסיים לפי הגדרות הבורסה שבארה"ב.

 

נקודות חשובות על המדד

1.      שווי שוק ממוצע של החברות במדד הנו כ- 37 מיליארד דולר. (נכון ליום 06/07/2015)

2.      מס' המניות במדד הוא 88, אך הוא אינו מוגבל ועשוי להשתנות. (נכון ליום 06/07/215)

3.      סימול המדד במערכות המסחר הוא IXMNTR.

4.      המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ שווי השוק שלהן.

5.      המדד מחושב בכל 15 שניות במהלך שעות המסחר.

6.      המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.

7.      עדכון משקולות לחברות המדד נערך אחת לרבעון.

8.      עדכון הרכב המדד נערך אחת לרבעון.

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
11.44% JPMorgan Chase & Co.
11.20% Berkshire Hathaway Inc. Class B
8.92% Bank of America Corporation
7.59% Wells Fargo & Company
5.81% Citigroup Inc.
2.68% Goldman Sachs Group Inc.
2.48% U.S. Bancorp
2.20% Morgan Stanley
2.17% PNC Financial Services Group Inc.
1.99% American Express Company

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: פיננסים

סוג הנכס: NTR

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: IXMNTR

מספר ני"ע בנכס: 88

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד פיננסים
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח