רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד עולמי מפותחות

 
 

מידע כללי על עולמי מפותחות

מדד MSCI WORLD הינו מדד מניות עולמי העוקב אחר 23 שווקים במדינות המפותחות והוא מייצג כ – 85% משוק המניות בכל אחת מהן, כאשר הוא כולל למעלה מ 1600 מניות. המדד כולל חברות מכל מגוון הסקטורים, ברמות שווי שוק גדולים - בינוניים ושאר המאפיינים המייצגים מדדים שונים ברחבי העולם. המדד משמש כבנצ'מארק (מדד ייחוס) עבור שוק המניות הגלובלי של המדינות המפותחות ודרכו ניתן להיחשף לביצועיהם הכוללים של שווקי המניות במדינות הללו.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.03% APPLE
1.63% MICROSOFT CORP
1.39% AMAZON.COM
1.04% FACEBOOK A
0.96% JPMORGAN CHASE & CO
0.87% EXXON MOBIL CORP
0.87% JOHNSON & JOHNSON
0.86% ALPHABET C
0.83% ALPHABET A
0.75% BANK OF AMERICA CORP

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: עולמי מפותחות

סוג הנכס: NTR

שם הבורסה: M1WO

בלומברג: M1WO

מספר ני"ע בנכס: 1631

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד עולמי מפותחות
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח