רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד ספרד

 
 

מידע כללי על ספרד

מדד MSCI Spainהינו מדד מרכזי בבורסת ספרד והוא כולל את החברות המובילות, הגדולות והבינוניות הנסחרות בספרד. המדד מאופיין בפיזור רחב של סקטורים, כאשר בולטים במיוחד סקטור הפיננסים, התקשורת והתשתיות. המדד מהווה בנצ'מארק (מדד ייחוס) עבור השוק הספרדי ומתאים למשקיעים המעוניינים להיחשף לבורסה המקומית.

 

נקודות חשובות על המדד

1. שווי שוק ממוצע של החברות במדד הנו כ- 17.1 מיליארד יורו. (נכון ליום 01/04/2015)

2. מס' המניות במדד הוא 22. (נכון ליום 11/05/2015)

3. סימול המדד במערכות המסחר הוא MXES.

4. המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ שווי השוק שלהן.

5. המדד מחושב בכל 15 שניות במהלך שעות המסחר.

6. המדד מחושב במטבע האירו.

7. עדכון משקולות לחברות המדד נערך אחת לשנה.

 

8. עדכון הרכב המדד נערך אחת לרבעון.

 

רוצה לדעת עוד על מדד מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
20.69% Banco Santander SA (SAN:SIBE)
10.03% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA:SIBE)
7.13% Telefonica SA (TEF:SIBE)
4.43% Caixabank SA (CABK:SIBE)
4.32% Repsol SA (REP:SIBE)
4.25% Abertis Infraestructuras SA (ABE:SIBE)
4.14% Industria de Diseno Textil SA (ITX:SIBE)
3.67% Aena SME SA (AENA:SIBE)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: ספרד

שם הבורסה: MXES

בלומברג: MXES

מספר ני"ע בנכס: 22

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד ספרד
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח