רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד צריכה בסיסית (Staples)

 
 

מידע כללי על צריכה בסיסית (Staples)

מדד S&P 500 Consumer Staples מרכז חברות מסקטור הצריכה הבסיסית הנכללות במדד S&P 500. מדד זה הינו תת סקטור של ענף הצריכה הכללי שבארה"ב והוא כולל חברות שעיקר העיסוק שלהן הוא בפיתוח ייצור ומכירה של מוצרי צריכה בסיסיים, כגון: מזון ומשקאות, טבק, מוצרים לאחזקת משק בית ועוד. המדד הינו מדד ייחוס (בנצ'מרק) לעולם הצריכה הבסיסית האמריקאית.

 

תנאי כניסה למדד הצריכה הבסיסית בארה"ב (S&P 500 Consumer Staples)

 

·   על החברות במדד להיסחר באחת הבורסות שבארה"ב.

·   על החברות במדד להיכלל תחת הגדרת סקטור הצריכה הבסיסית ע"פ סיווג GICS.

·   על החברות במדד להיות בעלות שווי שוק של לפחות 4.6 מיליארד דולר אמריקאי.

·   החברות הנכללות במדד חייבות להציג רווח חיובי נקי בסיכום ארבעת הרבעונים             האחרונים.

·   הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון.

 

 

נקודות חשובות על המדד

 

1.    שווי השוק הממוצע למניה במדד הוא 54.5 מיליארד דולר.

2.    איזון משקולות המניות במדד מתבצע אחת לרבעון.

3.    המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ שווי            השוק שלהן.

4.    סימול המדד במערכות המסחר הוא IXRNTR.

5.    המדד מחושב בכל רגע במהלך שעות המסחר.

6.    המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.

7.    מס' המניות במדד הוא 38 (נכון ליום 23.2.2016).

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
11.52% Procter & Gamble Company
9.42% Coca-Cola Company
8.84% Philip Morris International Inc.
8.66% PepsiCo Inc.
8.29% Walmart Inc.
4.70% Costco Wholesale Corporation
4.27% Altria Group Inc
4.02% CVS Health Corporation
3.72% Mondelez International Inc. Class A
3.53% Colgate-Palmolive Company

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: צריכה בסיסית (Staples)

סוג הנכס: NTR

בלומברג: IXRNTR

מספר ני"ע בנכס: 38

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד צריכה בסיסית (Staples)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח