רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תעשייה

 
 

מידע כללי על תעשייה

מדד S&P Industrials Select Sector מרכז חברות מסקטור התעשייה שנכללות במדד S&P 500. מדד התעשייה הוא אחד מבין תשעת מדדי הסקטורים שבארה"ב, כאשר מניות המדד מתפלגות לתתי סקטורים שונים וביניהם: תאגידי תעשייה כלליים, תעשיית חלל והגנה, משא אווירי ולוגיסטיקה, שירותי אספקה מסחריים, ציוד חשמלי, בנייה והנדסה, חברות תעופה ועוד. מכיוון שחברות המדד מקיפות ענפים רבים ומרכזיים, משמש המדד כבנצ'מרק עבור עולם התעשייה האמריקאי. המדד הינו מסוג שווי שוק.

 

תנאי כניסה למדד

· על החברות במדד להיסחר באחת מבורסות ה NYSE  או Nasdaq.

· על החברות להיכלל במדד S&P 500 ולהיות מסווגות תחת סקטור התעשייה.

 

נקודות חשובות על המדד

1. שווי השוק הממוצע למניה במדד הינו 30.76 מיליארד $ (נכון למרץ 2015).

2. המדד כולל 65 חברות (נכון למרץ 2015)

3. סימול המדד IXINTR.

4. המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ  שווי השוק שלהן.

5. המדד מחושב בכל 5 שניות במהלך שעות המסחר.

6. המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.

7. איזון משקולות המדד נערך אחת לרבעון.

8. המדד הושק ב 16 לדצמבר 1998.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
8.14% Boeing Co
5.68% 3M Co
4.85% Honeywell International Inc
4.51% Union Pacific Corp
3.91% United Technologies Corp
3.89% Caterpillar Inc
3.79% General Electric Co
3.73% Lockheed Martin Corp
2.92% United Parcel Service Inc
2.70% Raytheon Co

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תעשייה

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: IXINTR

מספר ני"ע בנכס: 65

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תעשייה
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח