רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד צריכה מחזורית (Discretionary)

 
 

מידע כללי על צריכה מחזורית (Discretionary)

מדד S&P 500 Consumer Discretionary מרכז חברות מסקטור הצריכה המחזורית הנכללות במדד S&P 500.  מדד זה הינו תת סקטור של ענף הצריכה הכללי שבארה"ב והוא כולל חברות המספקות מוצרי צריכה מותרות. מוצרים אלו מאופיינים בעיקר בתקופות של צמיחה כלכלית ובהם מלונאות, קולינריה, טקסטיל, רכב ועוד. המדד הינו מדד ייחוס (בנצ'מרק) לעולם הצריכה המחזורית האמריקאית.  

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד הצריכה בארה"ב (S&P 500 Consumer Discretionary)

  1. על החברות במדד להיסחר באחת הבורסות שבארה"ב.
  2. על החברות במדד להיות בעלות שווי שוק של לפחות 4.6 מיליארד דולר אמריקאי.
  3. החברות הנכללות במדד חייבות להציג רווח חיובי ברבעון האחרון וכן בסיכום ארבעת הרבעונים האחרונים.

 

נקודות חשובות על מדד S&P 500 Consumer Discretionary

  • שווי השוק הממוצע למניה במדד הוא 72.7 מיליארד דולר.
  • איזון משקולות המניות במדד מתבצע אחת לרבעון.
  • המדד הינו מסוג שווי שוק, כלומר משקלן היחסי של המניות במדד נקבע ע"פ שווי השוק שלהן.
  • המדד מחושב בכל רגע במהלך שעות המסחר.
  • המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.
  • מס' המניות במדד הוא 85 (נכון ליום 30/01/2015).

 

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
19.64% Amazon.com Inc.
7.27% Home Depot Inc.
6.28% Comcast Corporation Class A
5.34% Walt Disney Company
4.31% McDonald's Corporation
4.07% Netflix Inc.
3.07% Priceline Group Inc
3.01% NIKE Inc. Class B
2.70% Starbucks Corporation
2.70% Lowe's Companies Inc.

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: צריכה מחזורית (Discretionary)

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: IXYNTR

מספר ני"ע בנכס: 85

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד צריכה מחזורית (Discretionary)
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח