רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד איטליה

 
 

מידע כללי על איטליה

מדד FTSE MIBהינו מדד הדגל של הבורסה למניות במילנו. המדד הינו מסוג שווי שוק וכולל את 40 המניות הגדולות והסחירות ביותר בבורסה האיטלקית.  מדד FTSE MIBמשמש כמדד בסיס למספר רב של מוצרי השקעה כגון קרנות ונגזרים פיננסים מסוגים שונים. הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לשוק המניות של הכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
11.81% INTESA SANPAOLO
11.05% UNICREDIT SPA
10.47% ENEL SPA
9.68% ENI SPA
5.70% ASSICURAZIONI GENERALI
5.57% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
3.85% ATLANTIA SPA
3.71% FERRARI NV
3.30% STMICROELECTRONICS NV
3.16% CNH INDUSTRIAL NV

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: איטליה

שם הבורסה: FTSEMIBN

בלומברג: FTSEMIBN

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד איטליה
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח