רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד ריבית משתנה

 
 

מידע כללי על תל בונד ריבית משתנה

מדד תל בונד ריבית משתנה כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות (תאגידיות) הנושאות ריבית משתנה ונכללות במאגר האג"ח למדדים של הבורסה. נכון להיום כולל המדד 17 סדרות אג"ח אך מספר הניירות בו אינו מוגבל.

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד ריבית משתנה

 

1. סדרות האג"ח הנכללות במדד הינן קונצרניות שקליות ואינן צמודות למדד המחירים.

2. הדירוג המינימלי לסדרת אג"ח הנכללת במדד הוא (A-) ע"פ חברת מעלות או (A-3) ע"פ חברת         מדרוג.

3. על סדרות האג"ח שבמדד להיכלל במאגר האג"ח למדדים של הבורסה בישראל.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד ריבית משתנה

 

1. למדד קיימת מגבלה לפיה משקלה של כל סדרת אג"ח במדד לא תעלה על 8% מסך המדד.

2. למדד קיימת ממגבלה לפיה משקל סדרות האג"ח של מנפיק בודד לא יעלה על 24% מסך משקל       המדד.

3. לא קיימת מגבלה על מספר סדרות האג"ח הנכללות במדד.

4. הושק ב 2/11/2014.5.

5. הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה ב 15.4 ו- 15.10.6.

6. מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.

7. מסוג שווי שוק, כלומר משקלן  של איגרות החוב שבמדד נקבע לפי שווי השוק היחסי ביניהן.

  

 

רוצה ללמוד עוד על מדדי התל בונד? לחץ כאן

 

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד ריבית משתנה

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
8.00% בזק אגח 7 (מס. נייר: 2300150)
8.00% אלוני חץ אגח י (מס. נייר: 3900362)
8.00% תעש אוירית אגחד (מס. נייר: 1133131)
8.00% לאומי שה נד 301 (מס. נייר: 6040265)
8.00% לאומי שה נד 201 (מס. נייר: 6040158)
8.00% פועלים הנ אגח30 (מס. נייר: 1940493)
8.00% פז נפט אגח ד (מס. נייר: 1132505)
8.00% פז נפט אגח ג (מס. נייר: 1114073)
8.00% אגוד הנפ התח יח (מס. נייר: 1121854)
7.95% פרטנר אגח ד (מס. נייר: 1118835)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד ריבית משתנה

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TELB index

מספר ני"ע בנכס: 17

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד ריבית משתנה
 
 
 
 
 
גרף תל בונד ריבית משתנה
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח