רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד בנקים אזוריים

 
 

מידע כללי על בנקים אזוריים

מדד S&P Regional Banks Select Industry הינו מדד הכולל חברות מסקטור הבנקים האזוריים בארה"ב, ומהווה תת סקטור של ענף הפיננסים. הבנקים האזוריים מאופיינים בפעילות בנקאית מסורתית כגון: משכנתאות, הלוואות, כרטיסי אשראי, השקעות ופעילות בנקאית כללית ופרטית. בשל ייחוסם הגאוגרפי על פני אזור \ מדינה ספציפיים, הם מושפעים מהסביבה הכלכלית המקומית, נוסף למצב ענף הבנקאות הכללי וכך מאפשר המדד חשיפה לסביבה הכלכלית הייחודית של כל בנק. המדד הינו מסוג Equal Weight, כלומר כל החברות בו הן במשקל שווה.

 

תנאי כניסה למדד

· על החברות במדד להיסחר באחת הבורסות שבארה"ב.

· על החברות במדד להיות בעלות הון צף של לפחות 500 מיליון $.

 

נקודות חשוב על המדד

1. מספר המניות הנכללות במדד לא יפחת מ- 35.

2. משקל כל חברה במדד הינו שווה (Equal Weight).

3. המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.

4. הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון.

 

 

 

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.57% COMERICA INC
2.55% REGIONS FINANCIAL CORP
2.54% POPULAR INC
2.52% SIGNATURE BANK
2.50% M & T BANK CORP
2.48% PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2.48% EAST WEST BANCORP INC
2.47% CITIZENS FINANCIAL GROUP
2.47% BB&T CORP
2.45% FIFTH THIRD BANCORP

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: בנקים אזוריים

שם הבורסה: SPSIRBK

בלומברג: SPSIRBK

מספר ני"ע בנכס: 53

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד בנקים אזוריים
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח