רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד Nasdaq US Buyback Achievers

 
 

מידע כללי על Nasdaq US Buyback Achievers

מדד Nasdaq Buyback Achievers הינו מדד הכולל חברות בארה"ב שבמהלך 12 החודשים האחרונים ביצעו רכישה עצמית של 5% או יותר מההון הסחיר שלהן. החברות הנכללות במדד חייבות להציג רווחיות שתאפשר את רכישת המניות מההון העצמי שלהן והן חייבות להיסחר בבורסות Nasdaq או NYSE. המדד הינו מסוג שווי שוק.

 

תנאי כניסה למדד

· על החברות במדד להציג מחזורי מסחר יומיים שלא יפחתו מ- 500,000$ בממוצע בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר.

· על החברות במדד שלא להיות בהליך 'פשיטת רגל'.

· על החברות במדד להיסחר בבורסות Nasdaq או NYSE.

 

נקודות חשוב על המדד

1. קיימת מגבלה לפיה משקל כל חברה במדד לא יעלה על 5%.

2. משקל החברות במדד נקבע ע"פ שווי השוק שלהן.

3. המדד מחושב במטבע הדולר האמריקאי.

4. איזון משקולות המניות במדד מתרחש אחת לרבעון.

5. הרכב המדד מתעדכן אחת לשנה, בחודש ינואר.

 

 

 

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
5.71% Boeing Co (BA)
5.64% McDonald's Corp (MCD)
4.40% United Technologies Corp (UTX)
4.37% General Electric Co (GE)
4.20% Gilead Sciences Inc (GILD)
3.98% Goldman Sachs Group Inc (GS)
3.44% American Express Co (AXP)
2.80% American International Group Inc (AIG)
2.25% Applied Materials Inc (AMAT)
1.78% eBay Inc (EBAY)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: Nasdaq US Buyback Achievers

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: DRBN

מספר ני"ע בנכס: 175

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד Nasdaq US Buyback Achievers
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח