רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד אייבוקס 30(iBoxx)

 
 

מידע כללי על אייבוקס 30(iBoxx)

מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 כולל 30 אג"ח קונצרניות של החברות הגדולות ביותר והנזילות ביותר שרשומות למסחר בארה"ב, נכללות במדד Markit iBoxx USD Corporate Bond ומדורגות ב'דירוג השקעה'.

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30

1. על האג"ח להיות נקובה דולר.

2. על האג"ח להיסחר בארה"ב.

3. החברה המנפיקה חייבת להיות רשומה באחת מהמדינות: ארה"ב, איי קיימן, ברמודה, קנדה, יפן או מערב אירופה.

4. על האג"ח להיות בעלת מח"מ גבוה משנתיים.

5. על האג"ח להיות בעלת הון צף של לפחות מיליארד דולר $.

6. האג"ח צריכה להיות מדורגת ב- 'דירוג השקעה' בממוצע של שלושת חברות הדירוג (S&P, Moody's, Fitch).

 

נקודות חשובות על מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30

  • המדד יכלול סדרה אחת בלבד למנפיק.
  • אג"ח שנכנסת למדד תיכלל בו לפחות שנה.
  • למדד עדכון משקולות רבעוני, ביום האחרון של פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר.

 

דירוג השקעה הוא מונח המתייחס לאג"ח קונצרניות שנחשבות כבעלות סיכוי גבוה לפרוע את חובן. הוא כולל אג"ח בעלות דירוג של לפחות -BBB לפי S&P או Baa3 על פי Moody's.

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
12.41% GE Capital International Funding Co
5.47% Verizon Communications Inc
5.41% Apple Inc
5.12% Goldman Sachs Group Inc
4.24% Wal-Mart Stores Inc
4.24% AT&T Inc
3.99% Anheuser-Busch InBev Finance Inc
3.63% Bank of America Corporation
3.63% Citigroup Inc
3.39% Wells Fargo & Co

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אייבוקס 30(iBoxx)

בלומברג: IBOXIG30

מספר ני"ע בנכס: 30

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד אייבוקס 30(iBoxx)
 
 
 
 
 
גרף אייבוקס 30(iBoxx)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח