רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד S&P 500 US Dividend Aristocrats

 
 

מידע כללי על S&P 500 US Dividend Aristocrats

 

מדד S&P 500 Dividend Aristocrats

מדד S&P 500 Dividend Aristocrats הינו מדד העוקב אחר המניות הגדולות הנכללות במדד S&P 500 אשר נוקטות במדיניות המביאה לידי הגדלת גובה הדיבידנד למניה מדי שנה, לפחות במהלך 25 השנים האחרונות.

השקעה במדד מאפשרת למשקיעים חשיפה לחברות איכותיות ומגוונות בעלות יציבות לאורך זמן תוך פיזור נרחב, הנובע ממספר מגבלות שנקבעו לצורך כך. על מנת שהמדד לא יושפע ממניה מסוימת באופן קיצוני, משקלן של כל המניות במדד שווה ובכך משקף המדד את המניות הכלולות בו בצורה המאוזנת ביותר. מגבלה נוספת קובעת כי משקלו היחסי של כל סקטור במדד לא יעלה על 30% ממשקל המדד.

המדד התפרסם לראשונה במאי 2005.

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד S&P 500 Dividend Aristocrats

 • על החברה להיות כלולה במדד S&P 500.
 • החברה צריכה להציג היסטוריה של הגדלת תשלום הדיבידנד שלה במשך 25 השנים האחרונות.
 • שווי שוק מינימאלי של 3 מיליארד דולר.
 • מחזור מסחר יומי של לפחות 5 מיליון דולר.

 

נקודות חשובות על מדד S&P 500 Dividend Aristocrats

 • התפרסם לראשונה בשנת 2005.
 • קיימת מגבלה לפיה מספר המניות לא יפחת מ- 40 .
 • כולל מגבלת משקל סקטוריאלית של עד 30% לכל סקטור.
 • המדד מתעדכן בכל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 • המדד נערך על ידי חברת Standard & Poor's ומחושב במטבע הדולר האמריקאי, הקנדי, אירו והכתר השוודי.
 • הרכב המדד מתעדכן אחת לשנה בחודש ינואר, ועדכון משקל המניות במדד מתבצע אחת לרבעון.
 • המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס. 
 • סימול המדד במערכות המידע הוא 'SPDAUDP'.
 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.41% C R Bard Inc (BCR)
2.20% McDonald's Corp (MCD)
2.17% S&P Global Inc (SPGI)
2.16% AbbVie Inc (ABBV)
2.15% Franklin Resources Inc (BEN)
2.13% T. Rowe Price Group Inc (TROW)
2.13% Abbott Laboratories (ABT)
2.10% Sherwin-Williams Co (SHW)
2.10% Johnson & Johnson (JNJ)
2.07% 3M Co (MMM)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P 500 US Dividend Aristocrats

שם הבורסה: CME

בלומברג: SPDAUDN

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד S&P 500 US Dividend Aristocrats
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח