רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

 
 
מידע

מדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats הינו מדד העוקב אחר 40 מניות אשר נוקטות במדיניות המביאה לידי שמירה או אף הגדלת גובה הדיבידנד למניה מדי שנה, במהלך עשר השנים האחרונות לפחות. בשונה ממדדי דיבידנד אחרים בהם קריטריון הכניסה למדד הוא חלוקת דיבידנד למשך שנה או שנתיים, מדד ה- Aristocrats מחייב את החברות לפעול במדיניות זו למשך עשר שנים.

השקעה במדד מאפשרת חשיפה לחברות איכותיות בעלות יציבות לאורך זמן תוך פיזור נרחב, הנובע ממספר מגבלות שנקבעו לצורך כך. על מנת שלא יושפע ממניה מסוימת באופן קיצוני הוגבל משקלה של מניה במדד ל- 5% ממשקל המדד. באותו אופן, הוגבל משקל של סקטור מסוים ל- 30% וכך גם לגבי הפיזור הגיאוגרפי משקלה של כל מדינה במדד לא יעלה על 30%.

בשונה ממדדי שווי שוק, משקל המניות נקבע לפי תשואת הדיבידנד. ככל שתשואת הדיבידנד גבוהה יותר, כך משקל החברה במדד גבוה יותר. המדד התפרסם לראשונה בינואר 2012.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

 1. על החברה להיות כלולה במדד S&P Europe BMI.
 2.  על החברה להשתייך לאחת ממדינות גוש האירו.
 3.  על החברה להיסחר במטבע היורו.
 4.  החברה צריכה להיות בעלת מדיניות הגדלת תשלום הדיבידנד למניה השנתי שלה באופן קבוע ב- 10 השנים האחרונות לפחות.
 5.  שווי שוק מינימאלי של מיליארד דולר.
 6.  מחזור מסחר יומי של לפחות 5 מיליון דולר.

 

 

נקודות חשובות על מדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

 •  התפרסם לראשונה בשנת 2012.
 •  קיימת מגבלה לפיה מספר המניות במדד יהיה בדיוק 40 .
 •  כולל מגבלת משקל של 5% למניה במדד.
 •  כולל מגבלת משקל סקטוריאלית של עד 30% לכל סקטור.
 •  כולל מגבלת משקל של עד 30% למניות מאותה מדינה.
 •  המדד מתעדכן בכל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 •  המדד נערך על ידי חברת Standard & Poor's ומחושב במטבע האירו.
 •  הרכב המדד מתעדכן אחת לשנה בחודש יוני, ועדכון משקל המניות במדד מתבצע אחת לרבעון.
 •  המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד  לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס. 
 •  סימול המדד במערכות המידע הוא 'SPEUHDAN'. 

 

S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

רוצה לדעת עוד על מדד S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats ? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
4.63% KONECRANES OYJ
4.50% EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
4.41% SCOR SE
4.08% LAGARDERE SCA
3.91% MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3.89% RED ELECTRICA CORPORACION SA
3.47% RECORDATI SPA
3.44% AXEL SPRINGER SE
3.44% WOLTERS KLUWER
3.42% ATLANTIA SPA

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

שם הבורסה: CME

בלומברג: SPEUHDAN

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד זה
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח