רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד מאגר

 
 

מידע כללי על תל בונד מאגר

מדד תל בונד מאגר, כולל את כל האג"חים הקונצרניות העומדות בתנאי הסף לכניסה למדד. המדד כולל אג"ח קונצרניות בלבד והוא משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לשוק האג"ח הקונצרני בישראל.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר, כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן המדד כולל מספר התניות, כאשר אחת הבולטות שבהן היא המגבלה על משקלה היחסי של כל סדרת אג"ח, כך שלא תעלה על 0.5% מסך המדד. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2014.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד תל בונד מאגר

  1. שווי השוק המינימלי של סדרת אג"ח לא יפחת מ 220 מיליון ₪.

  2. האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות לפחות בדירוג (-BBB) לפי חברת 'מעלות', או (Baa3) לפי חברת 'מדרוג'.

  3. משקל של סדרה במדד לא תעלה על 0.5% ממשקל המדד.

  4. משקל של מנפיק מסויים לא יעלה על 20% ממשקל המדד.

  5. על האג"ח הכלולה במדד להיות קונצרנית כשלא משנה האם היא שקלית, צמודה או בריבית משתנה.

  6. על מנת שאג"ח תכלל במדד היא חייבת להיות כלולה במאגר האג"ח למדדים של הבורסה.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד מאגר

  • פורסם לראשונה ב- 2014, ונקבע על שווי של 312 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד מאגר) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה ללמוד עוד על מדדי התל בונד? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד מאגר

הנתונים נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
0.50% תעש אוירית אגחג (מס. נייר: 1127547)
0.50% אדמה אגח ב (מס. נייר: 1110915)
0.50% ארפורט אגח ה (מס. נייר: 1133487)
0.50% אלוני חץ אגח ט (מס. נייר: 3900354)
0.50% אמות אגח ב (מס. נייר: 1126630)
0.50% אמות אגח ד (מס. נייר: 1133149)
0.50% אמות אגח ה (מס. נייר: 1138114)
0.50% אשטרום קב אגח ב (מס. נייר: 1132331)
0.50% עזריאלי אגח ג (מס. נייר: 1136324)
0.50% עזריאלי אגח ד (מס. נייר: 1138650)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד מאגר

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-COMP Index

מספר ני"ע בנכס: 247

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד מאגר
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד מאגר
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח