רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד אירופה 600 בנקים

 
 

מידע כללי על אירופה 600 בנקים

מדד Stoxx Europe 600 Banks הינו מדד סקטוריאלי הכולל את מניות הבנקים אשר נכללות במדד Stoxx Europe 600. למעשה המדד מורכב ממניות הבנקים הנכללות בין 600 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות אירופה. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לגופים המובילים בסקטור הבנקאות האירופאי, כאשר חלק משמעותי מהם מרוכזים בלונדון בריטניה, שכן אלו מהווים כ- 30% ממשקל המדד. המדד נסחר במטבע היורו ומתעדכן אחת לרבעון. המדד מתפרסם החל משנת 2006.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד Stoxx Europe 600

  1. על החברה להיות כלולה במדד Stoxx Europe 600.
  2. על החברה להיסחר באחת הבורסות באירופה.

 

 

נקודות חשובות על מדד Stoxx Europe 600

  •  התפרסם לראשונה בשנת 2006.
  •  מתעדכן בכל 15 שניות במהלך יום המסחר.
  •  נערך על ידי חברת המדדים Stoxx.
  •  אין מגבלה על מספר המניות במדד.
  •  נסחר ומחושב במטבע היורו.
  •  הרכב המדד מתעדכן אחת לשנה בחודש יוני, ועדכון משקל המניות במדד מתבצע אחת לרבעון.
  •  המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס. 
  •  סימול המדד במערכות המידע הוא 'SX7R'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד Stoxx Europe 600 Banks? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
16.86% HSBC
7.04% BCO SANTANDER
6.93% BNP PARBIAS
6.10% UBS GROUP
5.64% ING GRP
4.96% LLOYDS BANKING GRP
4.87% BARCLAYS
4.27% BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
3.71% GRP SOCIETE GENERALE
3.57% NORDEA BANK

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 31/12/2016
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אירופה 600 בנקים

שם הבורסה: STOXX

בלומברג: SX7R

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד אירופה 600 בנקים
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח