רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד Nasdaq Golden Dragon Index

 
 

מידע כללי על Nasdaq Golden Dragon Index

מדד  Nasdaq Golden Dragon Chinaהינו מדד המורכב ממניות אשר עיקר מקור הרווח שלהם נובע מסין ורובן רשומות באחת מהבורסות האמריקאיות כמניות ADR  (American Depositary Receipt – מניות לא אמריקאיות הניתנות לרכישה גם בבורסה האמריקאית). עקב התעניינות גבוהה מצד המשקיעים מחוץ לסין והרצון לקחת חלק בצמיחה האדירה שלה בשנים האחרונות, התחזק הצורך בחשיפה למניות הסיניות, אך תקנות הממשל הסיני לא מאפשרות מסחר מצד משקיעים זרים בשוק המניות שלהם. על מנת לענות על צורך זה הונפק המדד, ודרכו אכן ניתן להיחשף לכלכלה הסינית מבלי להיתקל בקשיי נזילות ושקיפות המאפיינים כיום חלק משוק המניות הסיני המקומי. כיוון שרובן של המניות הנכללות במדד הן בבעלות פרטית, מאפשר המדד יתרון בדמות חשיפה ישירה יותר לשוק העסקים והצריכה הפרטית בסין, המצויים שניהם בצמיחה מרשימה. קיימת מגבלת משקל במדד לפיה משקלה של מניה בודדת במדד לא יעלה על 8% מסך משקל המדד.

המדד התפרסם לראשונה במרץ 2014.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד ה- Nasdaq Golden Dragon China

  1.  שווי השוק המינימלי למניה הינו 100 מיליון דולר לפחות.
  2.  מחזור המסחר המינימלי למניה במדד לא יפחת מ- 250 אלף דולר ביום.
  3.  עיקר הרווח של מניה צריך לנבוע מפעילות בסין.

 

 

נקודות חשובות על מדד Nasdaq Golden Dragon China

  •  הושק לראשונה בחודש מרץ לשנת 2014.
  •  מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן, ומתעדכן אחת לרבעון.
  •  אין הגבלה על כמות המניות הנכללות במדד.
  •  נערך על  ידי חברת המדדים Nasdaq Stock Market.
  •  מסוג Price Only, כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.
  •  סימולו בבורסה הוא 'HXC'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד Nasdaq Golden Dragon China? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/09/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
8.56% BAIDU, INC.
8.51% NEW ORIENTAL EDUCATI
8.08% CTRIP.COM INTL LTD
7.54% NETEASE INC ADS
7.18% JD.COM, INC. ADS
4.44% SINA CORPORATION
4.37% TAL EDUCATION GROUP
3.97% 58.COM INC
3.86% WEIBO CORP. ADS
3.75% CHINA MOBILE LIMITED

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/09/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: Nasdaq Golden Dragon Index

שם הבורסה: NASDAQ,OMX

בלומברג: HXC

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד Nasdaq Golden Dragon Index
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח