רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד IPOX-100 U.S

 
 

מידע כללי על IPOX-100 U.S

 

מדד IPOX 100 הינו מדד אסטרטגיה המרכז את 100 המניות אשר הונפקו לראשונה בארה"ב באלף ימי המסחר האחרונים ובעלות שווי השוק הגבוה ביותר. מניה יכולה להיכנס למדד בעת העדכון המתבצע אחת לרבעון, אך לפחות לאחר שישה ימי מסחר. שווי החברות הנכללות במדד מהווה כ- 85% מסך שוק ההנפקות הראשוניות בארה"ב. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לחברות הנמצאות בתקופה ייחודית ומעניינת ולפני שהן נסחרות במדדי המניות הגדולים והמוכרים. המדד הוא מסוג שווי שוק והוא מתפרסם החל משנת 2004.

 

מרבית החברות היוצאות להנפקה ראשונה לציבור נמצאות בתנופה עסקית חיובית ובשלב מתקדם מבחינת הצמיחה המאפיינת חברות חדשות, לרוב עוד לפני שמרבית האנליסטים והמשקיעים נחשפו אליהן ותמחרו אותן בהתאם. לכן ישנו פרק זמן קצוב בו ניתן להיחשף לחברות אלה ועד שהן 'מתגלות' על ידי המשקיעים ואף נכנסות למדדים המניות הגדולים (כמו למשל מדדי ראסל ו- S&P).

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד    IPOX 10

  1.      על החברות במדד להיכלל במדד רחב יותר הנקרא IPOX Global Composite.
  2.     כ- 15% ממניות החברה צריכות להיות סחירות לציבור.
  3.     שוויה המינימלי של חברה במדד לא יפחת מ- 50 מיליון דולר.

 

 

נקודות חשובות על מדד IPOX 100

  •          הושק לראשונה בחודש יוני בשנת 2004.
  •         מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן,             ומתעדכן אחת לרבעון.
  •          הוקם על ידי חברת המדדים Ipox Schuster.
  •          כמות המניות במדד לא תפחת ולא תעלה על 100.
  •          המדד מחושב במטבע דולר ארה"ב.
  •          מסוג Price Only, כלומר מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים            המחולקים על ידי החברות בו.
  •          סימולו בבורסה הוא 'IPXO'.

רוצה לדעת עוד על מדד IPOX 100 ? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
10.22% AbbVie Inc (ABBV)
9.19% Kraft Heinz Co (KHC)
6.33% PayPal Holdings Inc (PYPL)
4.44% Shire PLC (SHPG)
2.52% Restaurant Brands International Inc (QSR)
2.52% Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)
2.13% Synchrony Financial (SYF)
2.12% Tyson Foods Inc (TSN)
2.09% Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU)
1.98% DXC Technology Co (DXC)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: IPOX-100 U.S

שם הבורסה: STUTTGART

בלומברג: IPXO

מספר ני"ע בנכס: 100

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד IPOX-100 U.S
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח