רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד אסנפי 400

 
 

מידע כללי על אסנפי 400

מדד S&P MidCap 400 הינו מדד הבנצ'מארק של מניות השורה השנייה בארה"ב (הנקראות גם מידקאפ). המדד עוקב אחר ביצועיהן של 400 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות הגבוהה ביותר במדד S&P 1500 Composite ושאינן כלולות במדד ה- S&P 500. המדד התפרסם לראשונה בשנת 1991.

מדדי מניות שורה שנייה (MidCap) יוצרות בדרך כלל עניין בקרב משקיעים ממספר סיבות. בראש ובראשונה הן בעלות התאמה גבוהה יותר לכלכלה המקומית, כיוון שמניות גדולות הן בד"כ בעלות פעילות גלובאלית ואילו מניות בינויות פועלות בעיקר בשוק המקומי ועדיין לא יצאו לשווקים חיצוניים. שנית, מניות מידקאפ נמצאות לרוב במרכז המחזור העסקי שלהן, כלומר הן אינן חברות 'חלום' או חברות הזנק, אלא בעלות מוצר / שירות מוכחים. ושלישית, לאור הנקודה העסקית בה הן נמצאות, הן גם מהוות יעד מעניין למיזוגים ורכישות, ומנגד זוכות לסיקור מועט יחסית של אנליסטים.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד    S&P MidCap 400

 1.  על החברות במדד להיכלל במאגר המניות של מדד S&P Composite 1500.
 2.  מחזור המסחר היומי המינימלי לחברה במדד לא יפחת מ- 250 אלף מניות.
 3. שווי השוק של חברה במדד יהיה בין 1.2 ל- 5.1 מיליארד דולר.
 4.  לפחות 50% ממניות החברה צריכות להיות מוחזקות ע"י ציבור המשקיעים.
 5. על החברה להציג רווח חיובי בארבעת הרבעונים האחרונים.

 

 

נקודות חשובות על מדד S&P MidCap 400

 • הושק לראשונה בחודש יוני בשנת 1991.
 •  הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון.
 •  המדד הוקם ונערך על ידי חברת Standard & Poor’s.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן, ומתעדכן אחת  לרבעון.
 •  כמות המניות במדד לא תפחת ולא תעלה על 400.
 •  המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס.
 • סימולו בבורסה הוא 'SP400NTR'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד  SַP MIDCAP 400? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
1.18% Capita
1.16% Melrose Industries
1.15% Smith (DS)
1.08% Halma
1.07% Berkeley Group Holdings
1.01% Rightmove
1.01% Spirax-Sarco Engineering
0.97% Just Eat
0.97% Weir Group
0.95% Meggitt

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אסנפי 400

שם הבורסה: CME

בלומברג: SP400NTR

מספר ני"ע בנכס: 400

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד אסנפי 400
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח