רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד פוטסי 250

 
 

מידע כללי על פוטסי 250

מדד FTSE 250 הינו מדד הבנצ'מארק (מדד ייחוס) של מניות השורה השנייה(Mid Cap) בבריטניה, שכן הוא עוקב אחר ביצועיהן של 250 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות ביותר לאחר 100 המניות הנכללות במדד ה- FTSE 100. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לשוק המניות הבינוניות שבבריטניה ואפשרות ליהנות מהייחודיות של אותן מניות הנמצאות בשלב זה במחזור החיים העסקי שלהן.

אחד היתרונות העיקריים של מניות שורה שנייה הינו תשומת הלב לה הן זוכות מקהל המשקיעים, שכן הם סיימו את השלב בו הן היו תחת אי וודאות לגבי יכולתן העסקית (Small Cap) ועברו לשלב בו הן מצליחות לגייס כסף מהמשקיעים ואף להביא את החברה לכדי צמיחה חיובית, אך הן עדיין לא בשלות וגדולות מספיק כדי להתברג לרשימת 100 החברות המובילות בבורסה בבריטניה (Large Cap), דבר המהווה יתרון עבור המשקיעים, שעבורם עומדת האפשרות ליהנות מ'קפיצת המדרגה' שטרם קרתה. תנאי הסף העיקרי לכניסה למדד הינו השיוך ל- 250 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שבבריטניה. המדד התפרסם לראשונה בשנת 1985.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד FTSE 250

 1. על החברה להיות בין 250 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שאינן נכללות במדד FTSE 100.
 2. על החברה להיסחר בבורסה בלונדון, בריטניה.

 

 

נקודות חשובות על מדד FTSE 250

 

 •  הושק לראשונה בחודש דצמבר לשנת 1985 ונקבע על שער בסיס של 1412.6 נקודות.
 •  הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון.
 • המדד משקף כ- 15% משוק המניות הבריטי.
 •  נערך על ידי חברת FTSE.
 •  נסחר במטבע הליש"ט הבריטי.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן, ומתעדכן אחת לרבעון.
 •  כמות המניות במדד לא תפחת ולא תעלה על 250.
 •  המדד הוא מסוג Net Total Return, כלומר חישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים בניכוי מס.
 • סימולו בבורסה הוא 'MCXNUK'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד FTSE 250? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניוחת חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
1.18% Capita
1.16% Melrose Industries
1.15% Smith (DS)
1.08% Halma
1.07% Berkeley Group Holdings
1.01% Rightmove
1.01% Spirax-Sarco Engineering
0.97% Just Eat
0.97% Weir Group
0.95% Meggitt

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: פוטסי 250

שם הבורסה: FTSE LONDON

בלומברג: MCXNUK

מספר ני"ע בנכס: 250

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד פוטסי 250
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח