רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד צמודות בנקים

 
 

מידע כללי על תל בונד צמודות בנקים

מדד תל בונד צמודות בנקים הינו מדד הדגל של שוק איגרות החוב בענף הבנקאות בישראל. המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהונפקו על ידי הבנקים אשר צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית קבועה. המדד מאפשר למשקיעים המתעניינים בשוק האג"ח בישראל לבחון את מצב סדרות האג"ח בענף הבנקאות.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר, כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף של המדד המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן, על מנת להיכלל במדד נדרש מסדרות האג"ח לעמוד במספר קריטריונים, כאשר המרכזי שבהם הינו השתייכות לענף הבנקאות ע"פ סיווג הבורסה. תנאי מרכזי נוסף הינו הגבלת המשקל היחסי של כל סדרה הכלולה במדד, כך שלא תחרוג מ 2.4% מהמשקל הכולל של המדד. על מנת להבטיח רמה זו, בסוף כל יום מסחר נעשה תהליך איזון במהלכו מתעדכנות האגח"ים בהתאם למגבלת המשקל. המדד אינו מוגבל במספר סדרות האג"ח שניתן לכלול בו, והמדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2012.

 

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד צמודות בנקים

  1. איגרת החוב חייבת להיות צמודה למדד המחירים לצרכן בישראל.
  2. איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
  3. מספר סדרות האג"ח לכל גוף עסקי בודד (החברה הלווה), לא יעלה על 10.   
  4. סדרת האג"ח במדד חייבת להיכלל במאגר איגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה בישראל.
  5. האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות לפחות בדירוג (-A) לפי חברת 'מעלות', או (3A) לפי חברת 'מדרוג'.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד צמודות בנקים

  • פורסם לראשונה ב- 2012, ונקבע על שווי של 276.64 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
  • סימולו בבורסה הוא 'BCLB-TEL'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד תשואות בנקים) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה ללמוד עוד על מדד תל בונד צמודות בנקים?
לסקירה על מדד תל בונד צמודות בנקים

סקירת מדדי תל בונד

רוצה ללמוד עוד על מדדי התל בונד? לחץ כאן 

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד צמודות בנקים

הנתונים נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
6.00% לאומי התח נד יד (מס. נייר: 6040299)
6.00% לאומי אגח 177 (מס. נייר: 6040315)
6.00% מז טפ הנפק 35 (מס. נייר: 2310118)
6.00% מז טפ הנפק 39 (מס. נייר: 2310159)
6.00% מז טפ הנפק 44 (מס. נייר: 2310209)
6.00% מז טפ הנפק 45 (מס. נייר: 2310217)
6.00% פועלים הנ הת יד (מס. נייר: 1940501)
6.00% פועלים הנ אגח32 (מס. נייר: 1940535)
6.00% פועלים הנ אגח33 (מס. נייר: 1940568)
6.00% פועלים הנ אגח34 (מס. נייר: 1940576)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד צמודות בנקים

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-BCLB index

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד צמודות בנקים
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד צמודות בנקים
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח