רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד תשואות

 
 

מידע כללי על תל בונד תשואות

מדד תל בונד תשואות הינו מדד חדש יחסית בבורסה הישראלית. זהו מדד מרכזי ורחב בשוק האג"ח המקומי והוא כולל את כל סדרות האג"ח הקונצרניות הצמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית קבועה, אשר עומדות בתנאי הסף לכניסה למדד.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים אפריל ואוקטובר, כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן המדד כולל מספר התניות, כאשר אחת הבולטות שבהן היא המגבלה על משקלה היחסי של כל סדרת אג"ח, כך שלא יעלה על 6% מסך המדד. על מנת להבטיח רמה זו, בסוף כל יום מסחר נעשה תהליך איזון במהלכו מתעדכנות האגרות בהתאם למגבלת המשקל. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2013.

 

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד תשואות

 1.  איגרת החוב חייבת להיות צמודה למדד המחירים לצרכן בישראל.
 2.  איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
 3. המשקל היחסי של סך סדרות האג"ח של גוף עסקי בודד (החברה הלווה), לא יעלה על  20% מסך משקל המדד.   
 4. סדרת האג"ח במדד חייבת להיכלל במאגר איגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה  בישראל.
 5. האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות בטווח דירוג מינימלי של (-BBB) לפי חברת  'מעלות' או ((Baa3 לפי חברת 'מדרוג'.
 6. האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות בדירוג מקסימלי של (A) לפי חברת 'מעלות' או  ((A2 לפי חברת 'מדרוג'.

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד תשואות

 • פורסם לראשונה ב- 2013, ונקבע על שווי של 290.15 נקודות.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
 • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 • סימולו בבורסה הוא 'YLD-TEL.'
 • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד 20) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה ללמוד עוד על מדד תל בונד תשואות? לחץ כאן

רוצה ללמוד עוד על מדדי התל בונד? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד תשואות

הנתונים נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
6.00% דיסק השק אגח ו (מס. נייר: 6390207)
6.00% חברה לישראלאגח7 (מס. נייר: 5760160)
6.00% נכסים ובנ אגח ד (מס. נייר: 6990154)
6.00% שכון ובי אגח 6 (מס. נייר: 1129733)
5.07% שכון ובי אגח 8 (מס. נייר: 1135888)
4.42% אידיבי פת אגח ט (מס. נייר: 7980154)
2.82% דלק קב אגח יח (מס. נייר: 1115823)
2.67% אדגר אגח ט (מס. נייר: 1820190)
2.63% אפריקה נכס אגחז (מס. נייר: 1132232)
2.56% מבני תעש אגח יז (מס. נייר: 2260446)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד תשואות

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-YLD index

מספר ני"ע בנכס: 62

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד תשואות
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד תשואות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח