רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד אוסטרליה

 
 

מידע כללי על אוסטרליה

מדד S&P / ASX 200 הינו מדד המניות המוביל באוסטרליה והוא כולל את 200 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות הגבוהה ביותר הנסחרות בבורסת אוסטרליה. המדד הינו מסוג שווי שוק ומשמש כמדד ייחוס (בנצ'מארק) לשוק המניות המקומי. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לחברות המובילות והנזילות במשק האוסטרלי המאופיין בסקטור שירותים דומיננטי במיוחד, וכן חברות רבות הפועלות בתחומי המשאבים, בדגש על אנרגיה והחקלאות. החברות הגדולות שבאוסטרליה, אשר ברובן המוחלט נכללות במדד, מאופיינות בייצוא החזק שלהן בעיקר למדינות אסיה השוכנות בקרבתה ולכן ביצועי המדד מושפעים בין השאר מצמיחתן של חלק ממדינות האזור ובראשן סין. הרכב החברות במדד מתעדכן אחת לרבעון. המדד התפרסם לראשונה בשנת 2000.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד S&P/ASX 200

 1. על החברה להיות בין 200 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות הגבוהה ביותר בבורסת אוסטרליה.
 2. לפחות 30% ממניות החברה צריכות להיות מוחזקות ע"י הציבור.
 3. על החברה שלא להיות בתהליכי מיזוג ורכישה בזמן כניסתה למדד.

 

 

נקודות חשובות על מדד S&P ASX 200

 •  הושק לראשונה בחודש אפריל בשנת 2004.
 •  המדד שואף לשקף כ- 80% משוק המניות האוסטרלי.
 •  מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן, ומתעדכן אחת  לרבעון.
 • המדד מחושב לפי מטבע הדולר האוסטרלי.
 •  המדד הושק, נערך ומנוהל על ידי חברת Standard & Poor's.
 •  כמות המניות במדד לא תפחת ולא תעלה על 200.
 •  המדד הוא מסוג Price Only, כך שמחיר המדד לא לוקח בחשבון את הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.
 •  סימולו בבורסה הוא "AS51".   

 

רוצה לדעת עוד על מדד S&P/ASX 200? לחץ כאן

 

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.50% Commonwealth Bank Australia
6.79% Westpac Banking Corp
5.59% ANZ Banking Group
5.25% National Australia Bank Ltd
4.95% BHP Billiton Ltd
4.16% CSL Ltd
3.39% Telstra Corp Ltd
3.02% Wesfarmers Ltd
2.19% Woolworths Ltd
2.00% Macquarie Group Ltd

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אוסטרליה

שם הבורסה: AUSTRALIA

בלומברג: As51

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד אוסטרליה
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח