רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד צמודות יתר

 
 

מידע כללי על תל בונד צמודות יתר

מדד תל בונד צמוד יתר כולל את יתרת סדרות האג"ח הקונצרניות הנמצאות במאגר האג"ח של הבורסה ושאינן נכללות במדד תל בונד 60.  סדרות האג"ח הכלולות במדד הינן בעלות שווי שוק נמוך מאלו הכלולות במדדי התל בונד המובילים (20,40,60)  ולכן המדד משקף את שוק האג"ח בעלות שווי שוק בינוני-קטן.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף של המדד המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן המדד כולל מספר תנאי סף כאשר אחד הבולטים נוגע לחלק היחסי של כל אג"ח במדד ומאפשר לכל סדרה להיות במשקל של עד 10% מסך המדד. על מנת להבטיח רמה זו בסוף כל יום מסחר נעשה תהליך איזון במהלכו מתעדכנות האגח"ים בהתאם למגבלת המשקל. המדד אינו מוגבל במספר סדרות האג"ח שניתן לכלול בו. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2012.

 

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד צמוד יתר

  1. איגרת החוב חייבת להיות צמודה למדד המחירים לצרכן בישראל.
  2. איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
  3. המשקל היחסי של סך סדרות האג"ח לכל גוף עסקי בודד (החברה הלווה), לא יעלה על 20% מסך משקל המדד.   
  4. סדרת האג"ח במדד חייבת להיכלל במאגר איגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה בישראל.
  5. האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות לפחות בדירוג (-A) לפי חברת 'מעלות', או (3A) לפי חברת 'מדרוג'.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד צמוד יתר

  • פורסם לראשונה ב- 2012, ונקבע על שווי של 276.64 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
  • סימולו בבורסה הוא 'Tel Bond CPI'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד 20) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה ללמוד עוד על מדדי התל בונד? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל בונד צמודות יתר

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 20/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.65% פועלים הנ הת טו (מס. נייר: 1940543)
2.08% מליסרון אגח ו (מס. נייר: 3230125)
1.82% מז טפ הנפק 46 (מס. נייר: 2310225)
1.76% מיטב דש אגח ג (מס. נייר: 1121763)
1.62% יוניברסל אגח א (מס. נייר: 1141639)
1.58% מז טפ הנפק 42 (מס. נייר: 2310183)
1.56% שלמה החז אגח טז (מס. נייר: 1410281)
1.54% איידיאו אגח ז (מס. נייר: 5050240)
1.54% אלרוב נדלן אגחד (מס. נייר: 3870128)
1.50% ביג אגח ט (מס. נייר: 1141050)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד צמודות יתר

שם הבורסה: TASE

בלומברג: Tel-BCLS index

מספר ני"ע בנכס: 400

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד צמודות יתר
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד צמודות יתר
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח