רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

אג"ח ממשלתי כללי

 
 
מידע
 
 
 
חלוקה סקטוריאלית

הנתונים נכונים לתאריך 24/03/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
5.80% ממשל צמודה 0536 (מס. נייר: 1097708)
4.96% ממשל צמודה 0418 (מס. נייר: 1108927)
4.92% ממשל שקלית 0142 (מס. נייר: 1125400)
4.89% גליל 5903 (מס. נייר: 9590332)
4.87% ממשל צמודה 0841 (מס. נייר: 1120583)
4.87% ממשל שקלית 1026 (מס. נייר: 1099456)
4.46% ממשל שקלית 0122 (מס. נייר: 1123272)
4.40% ממשל שקלית 0323 (מס. נייר: 1126747)
4.28% ממשל שקלית 0120 (מס. נייר: 1115773)
4.16% ממשל שקלית 0219 (מס. נייר: 1110907)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 24/03/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: אג"ח ממשלתי כללי

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TAGBDGV

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד זה
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף 
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח