רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב ביומד

 
 

מידע כללי על תל אביב ביומד

מדד תל אביב ביומד כולל את כל החברות מענף הביומד הנסחרות בבורסה בישראל ועומדות בתנאי הסף למדד. זהו מדד סקטוריאלי, כלומר מדד המייצג ענף בבורסה, ובהתאם אחד הקריטריונים להשתתפות במדד היא השתייכות לענף הביומד על פי הגדרות הסיווג של הבורסה בתל אביב. המדד משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לענף הביומד בישראל ומאפשר לציבור להיחשף לקבוצה מובילה של החברות בענף.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים יוני ודצמבר, כאשר במהלך העדכון נגרעות מהמדד מניות של חברות שאינן עומדות בתנאי הסף, ומתווספות אליו מניות העומדות בתנאים. בכדי להימנע ממצב בו מניה אחת משפיעה על המדד באופן מהותי, הוחלט על הגבלת משקל של 10% למניה. על מנת לוודא זאת, אחת לשלושה חודשים נעשה תהליך 'איזון משקולות', במהלכו מעדכנים את המשקל היחסי של כל מניה, כך שיתאימו למגבלת המשקל. יש לציין שהמדד אינו מוגבל בכמות המניות.

המדד מתפרסם החל משנת 2010.

 

 

תנאי הכניסה למדד ת"א ביומד:

  1. החברה צריכה להיות במאגר המניות למדדים בבורסה.
  2. החברה צריכה להיות בסיווג הענפי של הביומד, על פי הגדרות הבורסה.

 

בעקבות המשבר הכלכלי הגדול שפרץ בשנת 2008 ובתקופה שלאחריו, השיג מדד הביומד תשואות שליליות במשך כמה שנים, אך בשנת 2012 השתנתה המגמה ונרשמו עליות חדות במחיר המדד, כשבשנת 2012 השיג תשואה של כ- 10%, ובשנה שלאחריה המשיך לעלות ורשם צמיחה של מעל 30% (2013). גם בשנת 2014 נמשכה המגמה החיובית וכבר ברבעון הראשון של שנה זו השיג המדד תשואה של כמעט 11%. אירוע משמעותי התרחש בפברואר 2014 כשמחיר המדד נסק ל 1192 נקודות, פחות מ 1% מהמחיר הגבוה אי פעם.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א ביומד

  • הושק בשנת 2010 בשווי של 1116.1 נקודות.
  •  מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  •  מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר, בדומה לשאר המדדים בישראל.
  •  סימול בבורסה הוא 'TA-BIOMD'.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל אביב ביומד) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

רוצים לדעת עוד על מדד הביומד? לחצו כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל אביב ביומד

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.72% אופקו הלת' (מס. נייר: 1129543)
6.83% רדהיל (מס. נייר: 1122381)
5.73% טבע (מס. נייר: 629014)
5.64% פלוריסטם (מס. נייר: 1121730)
5.17% קמהדע (מס. נייר: 1094119)
4.78% ביוליין (מס. נייר: 1101518)
4.73% מזור רובוטיקה (מס. נייר: 1106855)
4.68% אורמד פארמ (מס. נייר: 1141324)
4.66% אבוג'ן (מס. נייר: 1105055)
4.56% פריגו (מס. נייר: 1130699)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב ביומד

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-BIO

מספר ני"ע בנכס: 23

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב ביומד
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל אביב ביומד
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח