רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב נפט וגז

 
 

מידע כללי על תל אביב נפט וגז

מדד תל אביב גז ונפט כולל את מניות החברות העוסקות בתחומי הגז והנפט בבורסה בתל אביב ועומדות בתנאי הסף למדד. המדד הינו מדד סקטוריאלי, כלומר מדד המייצג ענף מסויים בבורסה, ובהתאם אחד הקריטריונים להיכלל במדד, הוא להיות מסווג בענף הגז והנפט על פי הגדרות הבורסה בת"א. המדד משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לענף הגז והנפט בישראל ובהתאם מאפשר לציבור להיחשף לקבוצת המניות הכלולות במדד. הרכב מניות המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים יוני ודצמבר, כאשר במהלכו נגרעות מניות של חברות שאינן עומדות בתנאי הסף ובהתאם מתווספות מניות של חברות שעומדות בתנאי הסף.

המדד מתפרסם החל משנת 2011.

 

 

תנאי סף הכניסה למדד ת"א גז ונפט:

  1. הציבור חייב להחזיק לפחות ב – 25% ממניות החברה, ובשווי 35 מיליון ₪.
  2. החברה צריכה להיות בין 250 החברות הסחירות בבורסה בישראל ולהיכלל במאגר הבורסה למדדים.

על מנת למנוע מצב בו מניה של חברה מסויימת תהיה בעלת השפעה גבוהה מדי על המדד, נקבע כי על המדד תחול מגבלת משקל  של 15% למניה. על מנת להבטיח רמה זו, אחת לשלושה חודשים נעשה תהליך שנקרא 'איזון משקולות', במהלכו מאזנים את החלק היחסי של כל מניות המדד כך שיתאימו למגבלת המשקל. המדד אינו כולל מגבלה על כמות המניות בו.

 

עם פרוץ המשבר הכלכלי הגדול בשנת 2008, ירדו מחירי הגז והנפט ואיתם גם המדד, ונוצרה מגמה שנמשכה מספר שנים, אך בשנת 2013 החל המדד לצמוח ולהשיג תשואות נאות, כשבסה"כ רשם צמיחה של 9% בשנת 2013.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א גז ונפט

  • הושק בשנת 2011 בשווי של 1388 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר, בדומה לשאר המדדים בישראל.
  • סימול בבורסה הוא 'TAOG'.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א נפט וגז) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

רוצים לדעת עוד על שוק הנפט והגז?  לחצו כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתתל אביב נפט וגז

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
15.88% רציו יהש (מס. נייר: 394015)
15.52% דלק קידוחים יהש (מס. נייר: 475020)
15.17% ישראמקו יהש (מס. נייר: 232017)
14.36% דלק אנרגיה (מס. נייר: 565010)
13.85% נפטא (מס. נייר: 643015)
11.30% תמר פטרוליום (מס. נייר: 1141357)
3.76% כהן פיתוח (מס. נייר: 810010)
2.95% נאוויטס פטר יהש (מס. נייר: 1141969)
2.59% אלון גז (מס. נייר: 1117688)
1.37% מודיעין יהש (מס. נייר: 345017)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב נפט וגז

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-OIL

מספר ני"ע בנכס: 17

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב נפט וגז
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל אביב נפט וגז
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח