רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד ממשלתי שקלי

 
 

מידע כללי על ממשלתי שקלי

מדד אג"ח ממשלתי שקלי הינו מדד הכולל את כל איגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל שאינן צמודות למדד המחירים, ונסחרות בבורסה לניירות ערך. איגרת חוב העונה לתנאי הסף של המדד, תתווסף אליו החל מיום המסחר הראשון בחיי האג"ח ותיגרע ממנו מיד בתום יום המסחר האחרון לאחר מועד הפדיון. המדד כולל סדרות אג"ח בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) מכל הסוגים, ולכן הוא מאופיין כבעל מח"מ מגוון. איגרת חוב העונה לתנאי הסף של המדד, תיכלל בו מיד בפתיחת יום המסחר השני שלה בבורסה, ותיגרע ממנו מיד בתחילת יום המסחר השני שלה לאחר מועד הפדיון שנקבע במקור. יתכנו מספר מצבים בהם המדד יעבור הליך עדכון. כשמח"מ של אגרת מסויימת עובר קטגוריה (0-2 ,2-5 ,5-10) לפי הזמן שנותר לו לפרעון, כאשר סדרת האג"ח הכלולה במדד מגיעה לתאריך הפדיון שנקבע לה, או כאשר מונפקת אג"ח חדשה העונה לתנאי הסף. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 1993.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד ממשלתי שקלי

  1. איגרות החוב חייבות להיות מונפקות על ידי הממשלה.
  2. על איגרות החוב שלא להיות צמודות למדד המחירים לצרכן.

 

 

נקודות חשובות על מדד ממשלתי שקלי

  • פורסם לראשונה ב- 1993, ונקבע על שווי של 100 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.
  • סימולו בבורסה הוא 'TANGLOV'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ממשלתי שקלי) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה לדעת עוד על אג"ח ממשלתי? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאליתממשלתי שקלי

הנתונים נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.68% ממשל שקלית 0142 (מס. נייר: 1125400)
8.36% ממשל שקלית 1026 (מס. נייר: 1099456)
7.84% ממשל שקלית 0122 (מס. נייר: 1123272)
7.77% ממשל שקלית 0323 (מס. נייר: 1126747)
7.42% ממשל שקלית 0120 (מס. נייר: 1115773)
7.18% ממשל שקלית 0219 (מס. נייר: 1110907)
7.00% ממשל שקלית 0519 (מס. נייר: 1131770)
6.45% ממשל משתנה 0520 (מס. נייר: 1116193)
6.38% ממשל שקלית 0324 (מס. נייר: 1130848)
5.70% ממשל שקלית 0825 (מס. נייר: 1135557)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: ממשלתי שקלי

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TANLGOV

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד ממשלתי שקלי
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף ממשלתי שקלי
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח