נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד פוטסי 100

 
 

מידע כללי על פוטסי 100

מדד FTSE 100 הינו מדד הדגל של הבורסה למניות בלונדון. המדד הינו מסוג שווי שוק והוא ידוע כאחד הניירות ערך הסחירים ביותר בעולם ובוודאי שבאנגליה, שכן הוא כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבריטניה ועל כן מהווה מדד ייחוס (בנצ'מארק) לשוק המניות האנגלי. מדד FTSE 100 משמש כמדד בסיס למספר רב של מוצרי השקעה כגון קרנות ונגזרים פיננסים מסוגים שונים. הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לאחד משווקי המניות המובילים באירופה ובעולם ולחברות המובילות והמשפיעות ביותר בבורסה שבאנגליה.

המדד מתפרסם החל משנת 1984.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד    FTSE 100

 1. על החברה להיות בין 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבריטניה.
 2.  לפחות 25% ממניות החברה צריכות להיות אפשריות למסחר.
 3.  חברה שאינה הוקמה באנגליה חייבת להקצות לפחות 50% מהמניות שלה לאחזקת הציבור.
 4.   על החברה להיסחר לפחות 20 ימים טרם כניסתה למדד.

 

 

נקודות חשובות על מדד FTSE 100

 • הושק לראשונה בשנת 1984 ונקבע על שער בסיס של 1000 נקודות.
 •  מתעדכן בכל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 •  הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון.
 • נערך על ידי חברת FTSE.
 •  משקף כ- 84% משווי השוק של המניות בבורסת לונדון.
 •  מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן, ומתעדכן אחת לרבעון.
 •  מספר המניות במדד יהיה בדיוק 100 (למעט הזמן שבין עדכוני המדד).
 •  מסוג Price Only. כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.
 •  סימולו בבורסה הוא 'UKX'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד FTSE 100? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/02/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
6.62% Royal Dutch Shell Plc
6.02% HSBC Holdings plc
5.00% Reckitt Benckiser Group
4.36% British American Tobacco p.l.c.
4.34% BP p.l.c
4.16% GlaxoSmithKline plc
3.50% Vodafone Group PLC
3.21% AstraZeneca PLC
2.88% Diageo plc
2.81% Lloyds Banking Group

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 18/07/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: פוטסי 100

שם הבורסה: LSE

בלומברג: UKX

מספר ני"ע בנכס: 100

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד פוטסי 100
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח