רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד סין (Hangsang)

 
 

מידע כללי על סין (Hangsang)

מדד ה- HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) הוא אחד ממשפחת מדדי ה- Hang Seng המורכב מ- 40 מניות סיניות מסוג H Shares (חברות שהוקמו בסין ונסחרות בבורסה בהונג קונג). המניות הן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר והסחירות הגבוהה ביותר, אשר נסחרות בבורסת הונג-קונג וכלולות במדד רחב יותר שנקרא Hang Seng Composite Index. המדד מהווה בנצ'מארק (מדד ייחוס) לשוק המניות הסיני עבור המשקיעים הזרים, שכן בורסת הונג קונג הינה פלטפורמת המסחר היחידה דרכה ניתן להיחשף לשוק המניות הסיני, זאת בשל תקנות ומגבלות שהטילה הממשל בסין הנועדו להגביל את החזקת המשקיעים הזרים בחברות המקומיות. החברות פועלות בסקטורים מגוונים, כאשר לסקטורים הפיננסים והאנרגיה משקל משמעותי במדד. על מנת לשמור על פיזור נרחב ובכדי למנוע ריכוזיות גבוהה של מניות מסוימות, משקל מניה מוגבל ל- 10% בלבד. המדד משקף כ- 87% משווי השוק של מניות מסוג H Shares הנסחרות בהונג קונג. המדד הושק והחל להתפרסם בשנת 2000.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד HSCEI

 1. חברה ציבורית שהתאגדה בסין ורשומה למסחר בבורסת הונג קונג.
 2. מניות החברה צריכות להיות מניות סיניות מסוג 'H Shares'.
 3.  מניות החברה צריכות להיות סחירות לפחות חודש לפני עדכון המדד.
 4.  היקף מחזור (היחס בין מס' המניות שהחליפו ידיים לבין מס' המניות הרשומות) מינימאלית במניה של 0.1%.

 

 

נקודות חשובות על מדד HSCEI

 • הושק בשנת 2000 בחודש ינואר לפי שער בסיס של 2,000 נקודות.
 •  מספר המניות במדד יהיה 40 בדיוק.
 • הרכב המדד מתעדכן אחת רבעון.
 • הוקם על ידי הבורסה שבהונג קונג.
 • מחיר המדד מתעדכן בכל 2 שניות במהלך יום המסחר.
 • קיימת מגבלת משקל מקסימאלית של 10% למניה בודדת במדד.
 •  מסוג שווי שוק, כלומר משקל מניה במדד מחושב ע"פ שווי השוק היחסי שלה.
 •  המטבע לפיו מחושב המדד הוא הדולר ההונג-קונגי.
 •  המדד הוא מדד מסוג 'מחיר' (Price Only), כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו.
 •  סימול המדד במערכות המידע הוא 'HSCEI'.

 

רוצה לדעת עוד על מדדי חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.94% ICBC
9.78% CCB
9.53% Bank of China
9.26% Ping An
6.77% China Life
5.80% Sinopec Corp
3.89% PetroChina
3.51% ABC
3.25% CM Bank
2.77% CPIC

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/11/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: סין (Hangsang)

שם הבורסה: HONGKONG

בלומברג: HSCEI

מספר ני"ע בנכס: 50

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד סין (Hangsang)
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח