רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד גליל 2-5

 
 

מידע כללי על גליל 2-5

מדד גליל 2-5 (נקרא גם: 'ממשלתיות צמודות'), הינו מדד הכולל את כל איגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל הצמודות למדד המחירים לצרכן, נסחרות בבורסה לניירות ערך ונושאות ריבית קבועה, ובלבד שאורך חיי האג"ח יהיה בטווח של 2-5 שנים. איגרת חוב העונה לתנאי הסף של המדד, תתווסף אליו החל משנתיים לפני מועד הפדיון שנקבע במקור, ותיגרע ממנו מיד בתום יום המסחר האחרון בחיי האג"ח. אי לכך, המדד מאופיין כבעל מח"מ (משך חיים ממוצע) בינוני.

יתכנו מספר מצבים בהם המדד יעבור הליך עדכון. כשמח"מ של אגרת מסויימת עובר קטגוריה (0-2 ,2-5 ,5-10) לפי הזמן שנותר לו לפירעון, כאשר סדרת האג"ח הכלולה במדד מגיעה לתאריך הפדיון שנקבע לה, או כאשר מונפקת אג"ח חדשה העונה לתנאי הסף.

המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 1996.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד גליל 2-5

  1.  איגרת החוב חייבת להיות צמודה למדד המחירים לצרכן.
  2.  איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
  3.  אורך חיי איגרת החוב יהיה בטווח של 2-5 שנים.

 

 

נקודות חשובות על מדד גליל 2-5

  • פורסם לראשונה ב- 1996, ונקבע על שווי של 44.99 נקודות.

  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.

  • מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.

  • סימולו בבורסה הוא 'TAR25GV'

  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד גליל 2-5) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה לדעת עוד על אג"ח ממשלתי? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 20/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
40.93% גליל 5903 (מס. נייר: 9590332)
33.57% ממשל צמודה 0922 (מס. נייר: 1124056)
25.49% ממשל צמודה 1020 (מס. נייר: 1137181)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 20/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: גליל 2-5

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TAR25GV

מספר ני"ע בנכס: 4

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד גליל 2-5
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף גליל 2-5
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח