רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד גילון

 
 

מידע כללי על גילון

מדד גילון, הינו מדד הכולל את כל איגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל, אינן צמודות למדד המחירים לצרכן, נסחרות בבורסה לניירות ערך ומחלקות ריבית המשתנה ומשולמת אחת לשלושה חודשים, כשהיא נקבעת לפי ממוצע הריבית על אג"ח המק"מ. אורכן המקסימלי של איגרות החוב מסוג זה הוא עד 10 שנים. איגרות החוב מסוג זה, מעצם תנאי הריבית המשתנה שלהן אטרקטיביות למשקיעים שאינם מעוניינים להיחשף לקיבוע הריבית לתקופה ארוכה, ולכן אג"ח זה מתאים דווקא לאלו המחפשים השקעה לטווח ארוך.

יתכנו מספר מצבים בהם המדד יעבור הליך עדכון. כשמח"מ של אגרת מסויימת עובר קטגוריה (0-2 ,2-5 ,5-10) לפי הזמן שנותר לו לפרעון, כאשר סדרת האג"ח הכלולה במדד מגיעה לתאריך הפדיון שנקבע לה, או כאשר מונפקת אג"ח חדשה העונה לתנאי הסף.

המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 1997.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד גילון:

  1. איגרת החוב חייבת שלא להיות צמודה למדד המחירים לצרכן.
  2. איגרת החוב חייבת לשאת ריבית משתנה בלבד.

 

 

נקודות חשובות על מדד גילון:

  • פורסם לראשונה ב- 1997, ונקבע על שווי של 100 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.
  • סימולו בבורסה הוא 'TANLVIGV'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד גילון) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

 

מהי איגרת חוב?

אג"ח הינה הלוואה שלוקחת חברה עסקית (אג"ח קונצרני) או המדינה (אג"ח ממשלתי) מהציבור, על מנת לגייס כסף עבור הפעילות שלה, ויכולה לשאת ריבית משתנה או קבועה, להיות צמודה למדדים שונים ועוד, בכפוף לתנאים שנקבעים מראש. איגרת החוב הינה מוצר סחיר בבורסה, ומחירה מושפע בין השאר, מההיצע והביקוש אליה, וכן מהיכולות של הגוף הלווה להחזיר את החוב. על מנת לאמוד את טיב החברות ויכולתן לעמוד בהחזרים, קיים דירוג אג"ח, לפיו כל חברה מקבלת ציון המגדיר את היכולות הנ"ל, כשאת הדירוג עצמו קובעות חברות חיצוניות שמתמחות בכך (חברות "מידרוג" ו "מעלה").

 

רוצv ללמוד עוד על אג"ח ממשלתי? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
50.77% ממשל משתנה 0520 (מס. נייר: 1116193)
38.59% ממשל משתנה 1121 (מס. נייר: 1127646)
10.64% ממשל משתנה 0526 (מס. נייר: 1141795)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: גילון

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TANLVIGV

מספר ני"ע בנכס: 5

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד גילון
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף גילון
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח