רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד שחר 5+

 
 

מידע כללי על שחר 5+

מדד שחר +5 (ממשלתיות שקליות), הינו מדד הכולל את כל איגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, נושאות ריבית קבועה ונסחרות בבורסה לניירות ערך. גובה הריבית נקבע מראש לכל חיי האיגרת והוא משולם אחת לשנה, כשבמועד הפדיון משולמת גם הקרן. קיימים מספר מדדים על איגרות חוב מסוג שחר, כשההבדל ביניהן הוא משך החיים הממוצע (מח"מ) של האגרות. מדד שחר 5+ כולל אגרות שהמח"מ שלהם הוא 2-5 שנים, כלומר הוא מאופיין כבעל מח"מ ארוך. איגרת חוב תיכלל במדד שחר +5 יום לאחר שהחלה להיסחר לראשונה ותיגרע מהמדד החל מ- 5 שנים עד למועד הפדיון.

יתכנו מספר מצבים בהם המדד יעבור הליך עדכון. כשמח"מ של אגרת מסויימת עובר קטגוריה (0-2 ,2-5) לפי הזמן שנותר לו לפירעון, כאשר סדרת האג"ח הכלולה במדד מגיעה לתאריך הפדיון שנקבע לה, או כאשר מונפקת אג"ח חדשה העונה לתנאי הסף. הרכב המדד מתעדכן בסוף כל יום מסחר.

המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2002.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד שחר +5

  1. איגרות החוב חייבות להיות מונפקות על ידי הממשלה.
  2. איגרת החוב אינן צמודות למדד המחירים לצרכן.
  3. על איגרת החוב לשאת ריבית קבועה בלבד.
  4. תקופת הפדיון לכל סידרת אג"ח תהיה למשך 5 שנים לפחות.

 

 

נקודות חשובות על מדד שחר +5

  •  פורסם לראשונה ב- 2002, ונקבע על שווי של 173.23 נקודות.
  •  מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  •  לא קיימת מגבלה על מספר האג"ח הנכללים במדד.
  •  מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.
  •  סימולו בבורסה הוא 'TAR5FIG'.
  •  החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד שחר +5) להיות מתואמי  תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת  ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

 

רוצה לדעת עוד על שחר 5+? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
25.41% ממשל שקלית 0142 (מס. נייר: 1125400)
22.72% ממשל שקלית 1026 (מס. נייר: 1099456)
16.83% ממשל שקלית 0324 (מס. נייר: 1130848)
15.72% ממשל שקלית 0825 (מס. נייר: 1135557)
13.95% ממשל שקלית 0327 (מס. נייר: 1139344)
5.37% ממשל שקלית 0347 (מס. נייר: 1140193)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: שחר 5+

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TAR5FIG

מספר ני"ע בנכס: 5

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד שחר 5+
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף שחר 5+
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח