רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד שחר כללי

 
 

מידע כללי על שחר כללי

מדד שחר (ממשלתיות שקליות), הינו מדד הכולל את כל איגרות החוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל, שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, נושאות ריבית קבועה ונסחרות בבורסה לניירות ערך. גובה הריבית נקבע מראש לכל חיי האיגרת והוא משולם אחת לשנה, כשבמועד הפדיון משולמת גם הקרן. קיימים מספר מדדים על איגרות חוב מסוג שחר, כשההבדל ביניהם הוא משך החיים הממוצע (מח"מ) של האגרות. מכיוון שמדד השחר הכללי כולל את כלל אגרות החוב מסוג זה ובמח"מים שונים, בד"כ הוא יהיה בעל מח"מ בינוני.

יתכנו מספר מצבים בהם המדד יעבור הליך עדכון. כשמח"מ של אגרת מסויימת עובר קטגוריה (0-2 ,2-5 ,5-10) לפי הזמן שנותר לו לפירעון, כאשר סדרת האג"ח הכלולה במדד מגיעה לתאריך הפדיון שנקבע לה, או כאשר מונפקת אג"ח חדשה העונה לתנאי הסף. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 1993.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד שחר כללי

  1. איגרות החוב חייבות להיות מונפקות על ידי הממשלה.
  2. איגרות החוב אינן צמודות למדד המחירים לצרכן.
  3. על איגרות החוב לשאת ריבית קבועה בלבד.

 

 

נקודות חשובות על מדד שחר כללי

  • פורסם לראשונה ב- 1993, ונקבע על שווי של 100 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד שחר כללי) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.
  • סימולו בבורסה הוא 'TANLCFXG'.

 

 

רוצה לדעת עוד על אג"ח ממשלתי? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
10.65% ממשל שקלית 0142 (מס. נייר: 1125400)
9.52% ממשל שקלית 1026 (מס. נייר: 1099456)
8.56% ממשל שקלית 0323 (מס. נייר: 1126747)
8.56% ממשל שקלית 0122 (מס. נייר: 1123272)
8.13% ממשל שקלית 0120 (מס. נייר: 1115773)
7.88% ממשל שקלית 0519 (מס. נייר: 1131770)
7.79% ממשל שקלית 0219 (מס. נייר: 1110907)
7.05% ממשל שקלית 0324 (מס. נייר: 1130848)
6.59% ממשל שקלית 0825 (מס. נייר: 1135557)
5.91% ממשל שקלית 0421 (מס. נייר: 1138130)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: שחר כללי

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TANLCFXG

מספר ני"ע בנכס: 11

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד שחר כללי
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף שחר כללי
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח