רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד מק"מ

 
 

מידע כללי על מק"מ

מדד המק"מ (מלווה קצר מועד), הינו מדד הכולל את כל המלווים קצרי המועד שהונפקו על ידי בנק ישראל ונסחרים בבורסה לניירות ערך. המק"מ נזיל וסחיר בכל שעות המסחר בבורסה והוא זוכה לפופולאריות רבה בקרב ציבור החוסכים. סדרות המק"מ מונפקות בכל חודש למשך שנה אחת בלבד, כאשר מדד המק"מ כולל את כל סדרות המק"מ במשק.

 

המק"מ מהווה כלי מוניטרי חשוב עבור בנק ישראל, כך שבאמצעותו יש לבנק שליטה על היקף הסדרות המונפקות, כלומר ניתן לבצע פעולות של צמצום והרחבת כמות הכסף במשק. סדרות המק"מ המונפקות ממוספרות על פי מועד פדיונן שנקבע מראש, כך שהמספר הראשון מצביע על חודש הפדיון, השני על יום הפדיון והשלישי על שנת הפדיון, לדוגמא, מק"מ 125 ייפדה בינואר (1), ביום ה -2 של החודש (2) בשנת 2016 (6). יתכנו מספר מצבים בהם המדד יעבור הליך עדכון. כשמח"מ של אגרת מסויימת עובר קטגוריה (0-2 ,2-5 ,5-10) לפי הזמן שנותר לו לפירעון, כאשר סדרת האג"ח הכלולה במדד מגיעה לתאריך הפדיון שנקבע לה, או כאשר מונפקת אג"ח חדשה העונה לתנאי הסף. הרכב המדד מתעדכן בסוף כל יום מסחר. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 1997.

 

 

נקודות חשובות על מדד מק"מ

  • פורסם לראשונה ב- 1997, ונקבע על שווי של 100 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם בסוף כל יום מסחר.
  • סימולו בבורסה הוא 'TASHTTB'.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד מק"מ) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה לדעת עוד על מדדי אג"ח ממשלתי? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.28% מ.ק.מ 828 (מס. נייר: 8180820)
9.28% מ.ק.מ 718 (מס. נייר: 8180713)
9.28% מ.ק.מ 618 (מס. נייר: 8180614)
8.25% מ.ק.מ. 1218 (מס. נייר: 8181216)
8.25% מ.ק.מ. 119 (מס. נייר: 8190118)
8.25% מ.ק.מ. 1118 (מס. נייר: 8181117)
8.24% מ.ק.מ. 529 (מס. נייר: 8190522)
8.24% מ.ק.מ. 419 (מס. נייר: 8190415)
8.24% מ.ק.מ. 319 (מס. נייר: 8190316)
8.24% מ.ק.מ. 219 (מס. נייר: 8190217)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: מק"מ

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TASHTTB

מספר ני"ע בנכס: 12

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד מק"מ
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף מק"מ
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח