רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד 60

 
 

מידע כללי על תל בונד 60

מדד תל בונד 60 הינו מדד מרכזי וחשוב בשוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל והוא כולל את 60 האג"חים בעלות שווי השוק הגבוה ביותר העומדות בתנאי הסף לכניסה למדד. למעשה התל בונד 60 מורכב משני מדדים מובילים – תל בונד 20 ותל בונד 40. המדד כולל אג"ח קונצרניות בלבד והוא משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לשוק האג"ח המקומי.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר, כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן המדד כולל מספר תנאי סף, כאשר אחד הבולטים שבהם הוא דירוג האג"ח שחייב להיות בדירוג מינימלי של (-A) לפי דירוג חברת 'מעלות', או (3A) לפי דירוג חברת 'מידרוג'. תנאי נוסף נוגע למשקל היחסי במדד ומאפשר לכל סדרה להיות במשקל של עד 4% מסך המדד. על מנת להבטיח רמה זו, בסוף כל יום מסחר, נעשה תהליך איזון במהלכו מתעדכנות האגח"ים בהתאם למגבלת המשקל. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2008.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד תל בונד 60

 1.  איגרת החוב חייבת להיות צמודה למדד המחירים לצרכן בישראל.
 2.  איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
 3.  כל גוף המנפיק סידרת אג"ח רשאי לכלול במדד בו זמנית  עד 6 סדרות בלבד (2  במדד תל בונד 20, 4 למדד תל בונד 40).
 4.  התקופה המינימלית למועד פדיון האג"ח לא תפחת משנה וחצי.
 5.  התקופה המקסימלית למועד פדיון האג"ח לא תעלה על 30 שנה.
 6.  סדרת האג"ח במדד חייבת להיות בין 120 האג"חים הסחירות ביותר בבורסה  בישראל.
 7.  שווי השוק המינימלי של כל סדרת אג"ח לא יהיה לפחות 250 מיליון ₪.
 8.  האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות לפחות בדירוג (-A) לפי חברת 'מעלות', או (3A)  לפי חברת 'מדרוג'.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד 60

 • פורסם לראשונה ב 2008, ונקבע על שווי של 200.49 נקודות.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
 • מתעדכן ומתפרסם כל 30 שניות במהלך יום המסחר.
 • סימולו בבורסה הוא 'B60-TEL'
 • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד 40) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה ללמוד עוד על אג"ח קונצרני? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
4.00% עזריאלי אגח ד (מס. נייר: 1138650)
4.00% אדמה אגח ב (מס. נייר: 1110915)
4.00% לאומי אגח 177 (מס. נייר: 6040315)
3.38% פועלים הנ אגח32 (מס. נייר: 1940535)
3.16% חשמל אגח 29 (מס. נייר: 6000236)
3.16% פועלים הנ אגח34 (מס. נייר: 1940576)
3.01% פועלים הנ הת יד (מס. נייר: 1940501)
2.89% בזק אגח 6 (מס. נייר: 2300143)
2.83% גזית גלוב אגחיב (מס. נייר: 1260603)
2.82% חשמל אגח 27 (מס. נייר: 6000210)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד 60

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-B60 Index

מספר ני"ע בנכס: 60

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד 60
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד 60
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח