רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד 20

 
 

מידע כללי על תל בונד 20

מדד תל בונד 20, הינו מדד הדגל של שוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל והוא כולל את 20 האג"חים בעלות שווי השוק הגבוה ביותר העומדות בתנאי הסף לכניסה למדד. תל בונד 20 כולל אג"ח קונצרניות בלבד והוא משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לשוק האג"ח של הגופים העסקיים המובילים בישראל.

הרכב תל בונד 20 מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר, כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן התל בונד כולל מספר התניות, כאשר אחת הבולטות שבהן היא המגבלה על משקלה היחסי של כל סדרת אג"ח, כך שלא תעלה על 10% מסך המדד. על מנת להבטיח רמה זו, בסוף כל יום מסחר נעשה הליך איזון במהלכו מתעדכנות האגרות בהתאם למגבלת המשקל. התל בונד 20 מתפרסם ונסחר החל משנת 2007.

 

 תנאי הסף לכניסה למדד תל בונד 20

 1.  איגרת החוב חייבת להיות צמודה למדד המחירים לצרכן.
 2.  איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
 3.  שווי השוק המינימלי של סדרת אג"ח לא יפחת מ 250 מיליון ₪.
 4.  התקופה המינימלית למועד פדיון האג"ח לא תפחת משנה וחצי.
 5.  התקופה המקסימלית למועד פדיון האג"ח לא תעלה על 30 שנה.
 6.  סדרת האג"ח חייבת להיות בין 75 האג"חים הסחירות ביותר בבורסה בישראל.
 7.  האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות לפחות בדירוג (-A) לפי חברת 'מעלות', או (3A)  לפי חברת 'מדרוג'.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד 20

 • מדד תל בונד 20 פורסם לראשונה ב- 2007, ונקבע על שווי של 200 נקודות.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
 • מדד תל בונד מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 • סימולו בבורסה הוא 'B20-TEL'
 • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד 20) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

 

מהי איגרת חוב?

אג"ח הינה הלוואה שלוקחת חברה עסקית (אג"ח קונצרני) או המדינה (אג"ח ממשלתי) מהציבור, על מנת לגייס כסף עבור הפעילות שלה, ויכולה לשאת ריבית משתנה או קבועה, להיות צמודה למדדים שונים ועוד, בכפוף לתנאים שנקבעים מראש. איגרת החוב הינה מוצר סחיר בבורסה, ומחירה מושפע בין השאר, מההיצע והביקוש אליה, וכן מהיכולות של הגוף הלווה להחזיר את החוב. על מנת לאמוד את טיב החברות ויכולתן לעמוד בהחזרים, קיים דירוג אג"ח, לפיו כל חברה מקבלת ציון המגדיר את היכולות הנ"ל, כשאת הדירוג עצמו קובעות חברות חיצוניות שמתמחות בכך (חברות "מידרוג" ו "מעלה").

 

רוצה ללמוד עוד על אג"ח קונצרני?  לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
8.72% לאומי אגח 177 (מס. נייר: 6040315)
8.39% אדמה אגח ב (מס. נייר: 1110915)
7.47% עזריאלי אגח ד (מס. נייר: 1138650)
6.32% פועלים הנ אגח32 (מס. נייר: 1940535)
5.91% חשמל אגח 29 (מס. נייר: 6000236)
5.90% פועלים הנ אגח34 (מס. נייר: 1940576)
5.40% בזק אגח 6 (מס. נייר: 2300143)
5.29% גזית גלוב אגחיב (מס. נייר: 1260603)
5.26% חשמל אגח 27 (מס. נייר: 6000210)
5.12% מז טפ הנפק 39 (מס. נייר: 2310159)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד 20

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-B20 Index

מספר ני"ע בנכס: 20

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד 20
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד 20
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח