רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל בונד שקלי

 
 

מידע כללי על תל בונד שקלי

מדד תל בונד שקלי הינו מדד מרכזי ורחב בשוק האג"ח בישראל, והוא כולל את כל סדרות האג"ח הקונצרניות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית קבועה. המדד מאפשר למשקיעי איגרות החוב לקבל תמונה על מצב שוק האג"ח הקונצרני בישראל. המדד כולל אג"חים ברמות שונות, החל מסדרות בשווי בינוני ועד לסדרות ענק, אך כולן חייבות להיות בשווי שוק מינימלי של 250 מיליון ₪. המדד כולל אך ורק סדרות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, ולכן מאפשר למשקיעים לקבל תמונת מצב גם על סדרות האג"ח שאינן כלולות במדדי התל בונד 20, 40 ו- 60.

הרכב המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר, כאשר במהלך העדכון נגרעות ומתווספות למדד סדרות אג"ח, בהתאם לתנאי הסף המוגדרים על ידי הבורסה. כמו כן המדד כולל מספר התניות, כאשר אחת הבולטות שבהן היא המגבלה על משקלה היחסי של כל סדרת אג"ח, כך שלא יעלה על 10% מסך המדד. על מנת להבטיח רמה זו, בסוף כל יום מסחר נעשה תהליך איזון במהלכו מתעדכנות האגח"ים בהתאם למגבלת המשקל. המדד מתפרסם ונסחר החל משנת 2009.

 

 

תנאי סף לכניסה למדד תל בונד שקלי

 1.  איגרת החוב חייבת להיות לא צמודה למדד המחירים לצרכן בישראל.
 2. איגרת החוב חייבת לשאת ריבית קבועה בלבד.
 3.  המשקל היחסי של סך סדרות האג"ח לכל גוף עסקי בודד (החברה הלווה), לא יעלה על 20% מסך משקל המדד.   
 4. סדרת האג"ח במדד חייבת להיכלל במאגר איגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה בישראל.
 5.  האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות בטווח דירוג מינימלי של (-BBB) לפי חברת "מעלות" או ((Baa3 לפי חברת "מדרוג".
 6.  האג"ח הכלולות במדד חייבות להיות בדירוג מקסימלי של (A) לפי חברת "מעלות" או ((A2 לפי חברת "מדרוג.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל בונד שקלי

 • פורסם לראשונה ב- 2009, ונקבע על שווי של 248.48 נקודות.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל איגרות החוב נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
 • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 • סימולו בבורסה הוא 'BSH-TEL'.
 • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל בונד 20) להיות מתואמי תשואה ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את הריבית המחולקת ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהריבית ברוטו כלולה בשער המדד.

 

רוצה ללמוד עוד על אג"ח קונצרני? לחץ כאן

 

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

חשיפה לטייקונים  |  הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
3.98% מז טפ הנפק 41 (מס. נייר: 2310175)
3.84% דלק קב אגח לא (מס. נייר: 1134790)
3.06% מז טפ הנפק 40 (מס. נייר: 2310167)
2.70% חשמל אגח 26 (מס. נייר: 6000202)
2.46% בי קומיונק אגחג (מס. נייר: 1139203)
2.41% מז טפ הנפק 37 (מס. נייר: 2310134)
2.20% דה זראסאי אגח ג (מס. נייר: 1137975)
1.89% בזק אגח 9 (מס. נייר: 2300176)
1.80% כיל אגח ה (מס. נייר: 2810299)
1.65% מויניאן אגח א (מס. נייר: 1135656)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל בונד שקלי

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-BSH index

מספר ני"ע בנכס: 23

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל בונד שקלי
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל בונד שקלי
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח