רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד MSCI All Countries World

 
 

מידע כללי על MSCI All Countries World

מדד MSCI All Countries World הינו מדד מניות עולמי מוביל, העוקב אחר ביצועיהן של חברות מ- 45 מדינות שונות בעולם, חלקן מתפתחות וחלקן מפותחות. המדד משמש כמדד ייחוס (בנצ'מארק) לשוק המניות העולמי כיוון שהוא כולל בתוכו חברות שונות, הן מבחינת שווי השוק שלהן, הסקטורים אליהם הן משתייכות והמדינות בהן נסחרות. המדד מונה אלפי חברות, כמות גבוהה מאוד ביחס למדדי מניות אחרים. ייצוג החברות ומשקלן במדד נקבע לפי שווי השוק היחסי ביניהן, כאשר המדד מחושב בדולרים. השקעה במדד מאפשרת חשיפה לשוק המניות הגלובאלי, למרכיביו השונים, כשהחלק היחסי המשוייך למדינות המתפתחות גדל עם השנים בהתאם לקצב ההתפתחות הגבוהה יחסית של אותן מדינות. המדד התפרסם לראשונה בשנת 2008.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד MSCI All Countries World

  1.  על החברה להיסחר באחת מ- 45 המדינות המוגדרות על ידי עורך המדד.
  2.  על החברה להיות מוגדרת כמדינה מפותחת או מפתחת על ידי עורך המדד (חברת MSCI)

 

 

נקודות חשובות על מדד MSCI All Countries World

  • המדד הושק בחודש מרץ לשנת 2008.
  •  לא קיימת מגבלה על מספר החברות במדד.
  •  הוקם על ידי חברת המדדים מורגן סטנלי.
  •  הרכב המדד מתעדכן אחת לחצי שנה ומחירו מתעדכן בכל 2 שניות במהלך יום המסחר.
  •  מסוג שווי שוק, כלומר משקלה של כל מניה במדד מחושב ע"פ שווי השוק היחסי שלה.
  •  המדד הוא מדד מסוג 'מחיר' (Price Only), כלומר מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו.
  •  סימול המדד במערכות המידע הוא 'mxwd'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד MSCI All counties world ? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
5.00% Take-Two Interactive Software, Inc.
1.93% Apple Inc.
1.32% Alphabet Inc. Class A
1.28% Microsoft Corporation
0.92% Amazon.com, Inc.
0.84% Facebook, Inc. Class A
0.82% Johnson & Johnson
0.81% Exxon Mobil Corporation
0.79% JPMorgan Chase & Co.
0.63% Wells Fargo & Company

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: MSCI All Countries World

בלומברג: MXWD

מספר ני"ע בנכס: 2462

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד MSCI All Countries World
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח