רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד קנדה (TSX 60)

 
 

מידע כללי על קנדה (TSX 60)

מדד S&P TSX 60 עוקב אחר 60 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר אשר נסחרות בבורסת טורונטו שבקנדה, ונחשב למדד המניות המוביל במדינה ואף משמש כמדד ייחוס (בנצ'מארק) לשוק המניות הקנדי. המדד מורכב מחברות Large-Cap קנדיות והוא משקף את כלכלת קנדה בצורה נאותה כיוון שמשקל סקטורי האנרגיה, הפיננסים וחומרי גלם הם הגבוהים ביותר. זהו מדד שווי שוק, המתפרסם ע"י בורסת טורונטו (TSX) בשיתוף פעולה עם חברת המדדים הבינלאומית S&P Dow Jones Indices. תשואת הדיבידנד שלו לאורך השנים נחשבת גבוהה יחסית ומשקפת את האופי היציב והדפנסיבי יחסית של המדד. ההשקעה במדד ה- S&P / TSX 60 מאפשרת חשיפה לחברות המובילות והגדולות ביותר בקנדה. המדד הושק בשנת 1998.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד S&P/TSX 60

 1. החברה צריכה להיות חלק ממדד רחב יותר הנקרא S&P / TSX Composite.
 2. 10% לפחות ממניות החברה צריכות להיות סחירות לציבור.
 3. על החברה להיות רשומה למסחר לפחות שישה חודשים מלאים לפני הכניסה למדד.
 4. חברה אשר נמצאת בהליך מיזוג או רכישה אינה רשאית להיכלל במדד.

 

 

נקודות חשובות על מדד S&P/TSX 60

 • הושק לראשונה בסוף שנת  1998 לפי שער בסיס של 696.75.
 • שווי השוק הממוצע של החברות במדד עומד על כ- 23.4 מיליארד דולר קנדי.
 • המדד כולל את 60 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בקנדה.
 • הרכב המדד מתעדכן אחת לרבעון, למעט מקרים מיוחדים.
 • המדד הוא מדד שווי שוק ולכן משקלה של כל מניה שבמדד נקבע לפי שווי השוק היחסי שלה.
 • המדד מחושב במטבע הדולר הקנדי ולכן מחיר התעודה מושפע מהשינויים בשער החליפין של הדולר הקנדי מול השקל.
 • המדד הוא מסוג Price Only, כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.
 • סימול המדד הוא 'SPTSX60'.

 

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
8.20% Royal Bank of Canada
7.10% Toronto-Dominion Bank
5.43% Bank of Nova Scotia
4.84% Enbridge Inc.
4.56% Canadian National Railway Company
4.24% Suncor Energy Inc.
3.70% Bank of Montreal
3.25% TransCanada Corporation
2.86% Canadian Natural Resources Limited
2.82% Manulife Financial Corporation

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: קנדה (TSX 60)

שם הבורסה: TORONTO

בלומברג: SPTSX60

מספר ני"ע בנכס: 60

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד קנדה (TSX 60)
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח