רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד נאסד"ק ביוטכנולוגיה

 
 

מידע כללי על נאסד"ק ביוטכנולוגיה

מדד Nasdaq Biotechnology הינו מדד המייצג את החברות הנסחרות בארה"ב ומוגדרות כחברות פרמצבטיקה ו\או ביוטכנולוגיה אשר רשומות למסחר בבורסות הנסדא"ק (פרט למניות דואליות הרשומות  מלפני תחילת 2004 בשתי בורסות במקביל). המדד לא מוגבל בכמות המניות ולאורך השנים כלל כ- 120 חברות. כמו כן, הוא משמש כבנצ'מארק (מדד ייחוס) לשוק הביוטכנולוגיה והתרופות האמריקאי.

השקעה במדד מאפשרת חשיפה לתחומי הרפואה והביוטכנולוגיה השונים בשוק המניות האמריקאי. לרוב, חברות מסוג זה נדרשות להון תזרימי גבוה על מנת לעמוד ביעדי המחקר והפיתוח עליהם הן נשענות, כך שהנפקת מניות הינה הליך נפוץ ומבוקש הן מצד החברות והן מצד המשקיעים. שני שליש מהמדד משויך לענף הביוטכנולוגיה ושליש לחברות הפרמצבטיקה.

למדד מגבלת משקל של 8% למניה ובלבד שמספר החברות במשקל זה לא יעלו על 5. אחת לשנה נערך עדכון להרכב המניות שבמדד. המדד מתפרסם החל משנת 2001.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד Nasdaq Biotechnology

 1. על החברה להיות מסווגת כחברת ביוטכנולוגיה ו\או פרמצבטיקה בהתאם להגדרות ה- ICB (Industry Classification Benchmark).
 2. על החברה להציג מחזור מסחר יומי של לפחות 100 אלף מניות.
 3. על החברה להיות בעלת שווי שוק של 200 מיליון דולר לפחות.

 

 

נקודות חשובות על מדד Nasdaq Biotechnology

 • התפרסם לראשונה בשנת 1993 ונקבע על שער בסיס של 200 נקודות.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקלה של כל מניה במדד נקבע על שווי השוק היחסי שלה.
 • קיימת מגבלת משקל לפיה מספר המניות במדד יהיה בדיוק 120 (למעט תקופות בהן מועברות חברות מחוץ ואל המדד).
 • נערך על ידי חברת FTSE Global.
 • קיימת מגבלת משקל לפיה לא יעלה משקלה של מניה במדד על 8% ובלבד שמספר החברות במשקל זה לא יעלו על 5.
 • הרכב המדד מתעדכן אחת לשנה, בחודש דצמבר.
 • המדד מתעדכן בכל 15 שניות במהלך יום המסחר.
 • המדד הוא מסוג 'מחיר' (Price Only), כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ע"י החברות בו.
 • סימול המדד במערכות המידע הוא 'NBI'.

 

רוצה לדעת עוד על מדד NASDAQ BIOTECHNOLOGY? לחץ כאן

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.93% Celgene Corp
7.63% Gilead Sciences Inc
7.42% Biogen Inc
7.27% Amgen Inc.
6.57% Regeneron Pharmaceuticals Inc
4.85% Vertex Pharmaceuticals Inc
4.41% Illumina Inc
3.96% Alexion Pharmaceuticals Inc
3.68% Incyte Corp
3.24% Mylan NV

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: נאסד"ק ביוטכנולוגיה

שם הבורסה: NYSE

בלומברג: NBI

מספר ני"ע בנכס: 116

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד נאסד"ק ביוטכנולוגיה
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח