רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד בריק

 
 

מידע כללי על בריק

מדד  DAX global BRICהינו מדד העוקב אחר ביצועי 40 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות במדינות ה- BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין). המדד מורכב מחברות הפועלות במגוון רחב של תחומים כגון פיננסים, טכנולוגיה, שירותים, תעשיה, אנרגיה ועוד. על מנת לשמור לא רק על פיזור ענפי אלא גם על פיזור גיאוגרפי, המדד מוגבל ל- 10 חברות מכל מדינה. השם 'BRIC' נועד לציין את ארבע המדינות שמשקלן היחסי בכלכלה העולמית צפוי לגדול באופן משמעותי בשנים הבאות (ברזיל, רוסיה, הודו וסין). מדינות ה- BRIC נחשבות למדינות הגדולות והמובילות בשווקים המתעוררים. השקעה במדד ה- DAX global BRIC מאפשרת חשיפה למדינות אלו, אשר בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה וחשיבות הולכת וגדלה בכלכלה העולמית. לכל אחת ממדינות אלו תרומה חשובה לכלכלה העולמית, כאשר ברזיל עשירה במשאבי טבע, רוסיה מחזיקה בעתודות גז ונפט בהיקפים גדולים, הודו נחשבת לנותנת שירותים גלובאלית וסין למרכז הייצור העולמי. המדד התפרסם לראשונה בשנת 2006.

 

 

תנאי הסף העיקריים לכניסה למדד ה- DAX global BRIC

  1. על החברה להיות רשומה למסחר בבורסה באחת ממדינות ה- BRIC    (ברזיל, רוסיה, הודו וסין).
  2. מסחר יומי ממוצע במניות החברה של מיליון דולר ומעלה.

 

 

נקודות חשובות על מדד DAX global BRIC

  • המדד הושק לראשונה בחודש יוני 2006 ע"י חברת Deutsche Borse ונקבע על רמה של 100 נקודות.
  • המדד כולל 40 חברות ממדינות ה- BRIC, עשר חברות מכל מדינה.
  • הרכב החברות במדד מתעדן אחת לשנה, בחודש ספטמבר, ואיזון המשקולות של החברות במדד מתעדכן אחת לרבעון.
  • המדד מסוג שווי שוק, כלומר משקלה של כל מניה במדד נקבע לפיה שווי השוק היחסי שלה.
  • על מנת שלא להיות מושפע באופן קיצוני מביצועי מניה מסוימת ואף מדינה מסוימת, קיימת מגבלת משקל לפיה משקלה של כל מניה במדד לא יעלה על 10%, וכן ייצוגה של מדינה במדד לא יעלה על 35% מסך משקל המדד.
  • מחושב כל דקה במהלך שעות המסחר באירופה.
  • מסוג Price Only, כלומר, מחיר המדד לא לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים על ידי החברות בו.
  • סימולו בבורסה הוא 'D1A1'.

 

רוצה לדעת עוד על מדדי מניות חו"ל? לחץ כאן

 

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
9.73% CHINA MOBILE LTD.
8.77% CHINA CONSTR. BANK H YC 1
6.04% AMBEV S.A. SP. ADR
5.20% HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
4.78% RELIANCE INDS GDR 144A/2
4.07% ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01
3.88% SBERBANK ADR REGS/4 RL3
3.25% GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
2.87% LUKOIL SP.ADR RL-,025
2.62% IND.+COMM.BK CHINA H YC 1

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 30/06/2017
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: בריק

שם הבורסה: DEUTSCHE BOERSE

בלומברג: D1A1

מספר ני"ע בנכס: 40

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד בריק
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח