רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תא-SME60

 
 

מידע כללי על תא-SME60

מדד ת"א-SME60 הוא מדד ביניים הכולל את 60 המניות בעלות שווי החזקות הציבור  הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-125, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד. בעבר נקרא המדד  ת"א יתר 30, אך בשנת 2007 הוחלט להרחיב את המדד כך שיכלול 50 מניות. ב-9 בפברואר 2017 הורחב המדד ל-ת"א-SME60המדד הינו מרכזי בשוק המניות המקומי, וכיוון שהוא כולל חברות מסוגים שונים, חלקן קטנות וחלקן בינוניות  (Midcap) שנמצאות על סף הכניסה למדד ת"א 125, הוא מושך עניין רב. הרכב המניות הנכללות במדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים פברואר ואוגוסט, כאשר במהלך העדכון נגרעות ממנו חברות להן שווי שוק נמוך או גבוה מדי ביחס לקריטריונים העומדים כתנאי לכניסה או יציאה מהמדד.

על מנת למנוע מצב בו מניה של חברה מסויימת תהיה בעלת השפעה גבוהה מדי על המדד, נקבע כי על המדד תחול מגבלת משקל של 2% למניה. על מנת להבטיח רמה זו, אחת לשלושה חודשים נעשה תהליך שנקרא 'איזון משקולות', במהלכו מאזנים את החלק היחסי של כל מניות המדד כך שיתאימו למגבלת המשקל, ומספרם הכולל לא יעלה על 60.

המדד מתפרסם החל משנת 2005.

 

 

תנאי הכניסה למדד ת"א-SME60:

  1. הציבור חייב להחזיק לפחות ב20% ממניות החברה, ובשווי שלא יפחת מ 40 מיליון ₪.
  2. החברה צריכה להיות בין 200 החברות הסחירות בבורסה בישראל ולהיכלל במאגר הבורסה למדדים.

 

בשנת 2008, עם פרוץ המשבר העולמי החמור שפקד את השווקים, נפגע גם מדד ת"א-SME60 ואיבד מערכו כ – 73%, אך עם סיומו של המשבר, ובעיקר בשנתיים שלאחר מכן, חזר המדד להשיג תשואות גבוהות אף יותר מאלה שלפני פרוץ המשבר, כשבשנת 2009 צמח ב 147% ובשנה שלאחר מכן בכ – 20%.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א-SME60:

  • בעבר היה קרוי 'יתר 30', אך בשנת 2007 שונה והורחב ל 'יתר 50'. ב-9 בפברואר 2017 הורחב המדד ל-ת"א-SME60.
  • הושק בשנת 2005 בשווי של 538 נקודות.
  • הוא מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר, בדומה לשאר המדדים בישראל.
  • סימולו בבורסה הוא TA-SME60.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א-SME60) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

רוצים לדעת עוד על מדד ת"א-SME60?  לחצו כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.88% רדהיל (מס. נייר: 1122381)
2.38% פלוריסטם (מס. נייר: 1121730)
2.34% קמטק (מס. נייר: 1095264)
2.14% ביוליין (מס. נייר: 1101518)
2.08% נובולוג (מס. נייר: 1140151)
2.08% פוינטר (מס. נייר: 1138189)
2.06% אלקטרה נדלן (מס. נייר: 1094044)
2.05% אלוט תקשורת (מס. נייר: 1099654)
2.04% בונוס ביוגרופ (מס. נייר: 485011)
2.02% פריורטק (מס. נייר: 328013)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תא-SME60

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-SME60

מספר ני"ע בנכס: 60

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תא-SME60
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תא-SME60
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח